Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Det är viktigt att ha ett intresse för både maskiner och människor

Oskar Roman

Oskar Roman påbörjade sin karriär inom SEB för 15 år sedan, när han sökte till bankens internationella Traineeprogram. Sedan dess har han, genom olika roller, följt bankens resa i att bli mer digital. Han berättar om sin nuvarande roll som domänarkitekt och om sina erfarenheter från SEB.

– Jag fick möjligheten att komma med på traineeprogrammet, vilket gav ett fantastiskt insteg i banken. Man får ett nätverk med kollegor direkt, och även möjligheten att lära känna olika processer och delar av verksamheten. Banken är en ganska stor och komplex organisation, men man får en väldigt bra helhetsbild om hur allt hänger ihop. Det är något som jag fortfarande har mycket nytta av i mitt jobb. 
 
Bara några år efter sin trainee-tid fick Oskar sin första chefsroll, och har sedan dess arbetat med verksamhetsutveckling och IT-strategi. I samband med att göra SEB mer datadrivet gjordes det år 2016 en större strategisk satsning inom banken, vilket gjorde att Oskar fick möjlighet att ta rollen som domänarkitekt. Här arbetar han, tillsammans med sitt team, med att utveckla strategier för hur IT-system inom SEB:s olika domäner hela tiden ska förbättras.  
 
– Det är den roll jag har haft sedan dess, fast med ett växande ansvarsområde. Men över tid, och i samband med etableringen av agila arbetsstrukturer, har området förändrats en del. Numera är jag domänarkitekt för Data and Process domänen. Där ansvarar jag för fem större områden, ett femtontal arkitekter, och säkerställer att vi har en utveckling av hur vi jobbar med arkitekturen.

Inte bara en teknikroll 

Som IT-arkitekt har man en viktig funktion i en organisations digitala transformation, berättar Oskar. En stor del av arbetet handlar därför inte bara om att förstå sig på teknik, det krävs även ett helhetsperspektiv och en förståelse för verksamheten som de nya systemen ska implementeras i.  
 
– Man behöver förstå verksamhetens övergripande mål och utifrån dessa kunna föreslå lösningar för att designa om processer till att bli digitalt anpassade. Till stor del handlar rollen som IT-arkitekt därför om att kunna förstå och systematisera information - både den information som behövs i en process, informationen som skapas i en process, och informationen som kommer ur en process, säger Oskar och lägger till:  
 
– Det är lätt att se arkitekten som en ren teknikroll, men jag tror även att det viktigt att ha andra perspektiv. Självklart måste man ha ett intresse för teknik och den verksamhet man jobbar i, men en stor del av jobber handlar också om mänsklig interaktion. Man behöver nämligen hela tiden samarbeta och kommunicera med väldigt många olika människor. Det räcker inte att vara en rockstjärna på att skriva kod om du vill driva digital förändring, du måste också kunna paketera allt till ett tydligt budskap som går att kommunicera. Så, jag tror att det är viktigt att ha ett intresse för både maskiner, människor och interaktionen mellan dessa.

Vad är det bästa med rollen?

– Det som jag tycker är kul med arkitektrollen är just kombinationen av att kunna titta holistiskt och strategiskt på olika frågeställningar, men också kunna fördjupa sig i en del av dem. Man måste hela tiden drivas av en vilja att veta mer, ställa frågor och förstå hur saker och ting ska fungera. När något känns ologiskt ska man gärna vilja rätta till det och hitta nya lösningar. Det är just det som hela tiden varit min drivkraft - att förstå hur saker och ting hänger ihop.

“Det finns en stor vilja inom banken att förändra, innovera och göra saker mer effektivt”

Hur kommer det sig att du stannat på SEB?

– SEB är idag långt ifrån samma bank som när jag började för 15 år sedan. Miljön har blivit mer dynamisk och vi ligger i framkant inom väldigt många områden, inte minst på den svenska och nordiska marknaden. Så, det gör det helt klart mer intressant att stanna kvar. Dessutom finns alltid möjlighet att testa på olika roller inom banken om man vill ha nya utmaningar. De tillfällena tenderar att kontinuerligt dyka upp, och det brukar aldrig vara några problem att hoppa på dom. Jag har gjort lite olika saker inom banken, men jag har hela tiden kvar mitt nätverk inom SEB. Det har varit väldigt viktigt i min roll som chef - att ha ett nätverk som man kan dela med sig av till andra.

Varför ska unga talanger välja SEB?

– Det finns en stor vilja inom banken att förändra, innovera och göra saker mer effektivt. Vi investerar mycket i utveckling, så det finns många möjligheter att titta på ny teknik och dessutom sätta det i en intressant kontext. På grund av det är IT-arkitekten en väldigt rolig och intressant roll. Man får vara med och göra saker mer effektiva med hjälp av teknologi, vilket både skapar bättre kundnöjdhet men också bättre avkastning på bankens kapital, och därmed ännu fler möjligheter.