Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ledarskap handlar om att skapa en lagkänsla

Petra Barkeby

Petra Barkeby, Head of Digital Workplace, IT Automation & Quality, har en förkärlek för teknik och tar gärna inspiration från idrottsvärlden. Hon har sedan tidigare en civilingenjörsexamen och har i många år arbetat som utvecklare av finansiella handelssystem och chef för Technology Trading innan hon tog sig an sin nuvarande roll.

Som Head of Digital Workplace, IT Automation & Quality – vad gör du och hur kom du hit?

“Tidigare arbetade jag med den tekniska sidan av finansiell handel, vilket var spännande men också lite mer begränsat än det jag gör idag. DWAQ är ett väldigt omfattande affärsområde, och påverkar i stort sett allt vi gör, och alla anställda på SEB!

I grund och botten är jag ansvarig för bankens IT-servicediskar som finns till för våra anställda, våra kontrollcenter som hanterar 24/7-övervakning av alla våra applikationer och datacenter, samt olika typer av incident-, problem- och förändringshanteringar. Dessutom levererar vi flera användarrelaterade tjänster till SEB-anställda, vilket inkluderar fysisk utrustning som telefoner, datorer, skrivare och mötesrum, men också digitala arbetsverktyg som Teams, Microsoft 365, OneDrive, SharePoint och Jira. En annan intressant del av området är de AIOps-, automation- och övervakningsteam som hanterar vår digitala assistent samt utvecklar proaktiva modeller för att hjälpa till att upptäcka problem innan de inträffar.

Saker förändras väldigt snabbt inom vårt område, så det gäller att vi ligger i framkant för att hålla takten med innovation och möta förväntningarna från våra intressenter och kunder. Det är verkligen något jag uppskattar!”

Hur skulle du beskriva din ledarstil?

“Eftersom jag har varit fotbollsspelare, och även tränare, har jag en stark koppling till idrott och hämtar mycket inspiration därifrån. Inom idrotten vinner och förlorar man tillsammans. Man lär sig från sina förluster och arbetar mycket för att skapa laganda och trygghet, vilket jag tror är avgörande för ett gott ledarskap och bra resultat.

På SEB finns ett genuint intresse för de mjuka värdena inom ledarskap och väldigt bra verktyg med vilka chefer kan skapa en trygg och stimulerande arbetsmiljö. Jag tror att det är avgörande att man faktiskt drar nytta av dessa resurser för att kunna bygga förtroende inom sitt team

Sedan är autenticitet också något som är viktigt för mig – att vara sann mot mig själv i alla situationer.”

Varför är tillit viktigt?

“Inom ledarskap idag pratar man mycket om “psychological safety”, som innebär att alla i ett team ska känna sig så pass trygga att man vågar säga sin mening. Tillit låter medarbetarna testa nya vägar och metoder. Det skapar en atmosfär där misslyckanden inte känns så farliga, vilket innebär att man vågar ta fler risker.

Vi som team måste vara på tå för att möta konkurrensen på marknaden. För att vara innovativa måste vi kontinuerligt förbättra oss och säga vad vi tycker. En nyckeluppgift för mig som chef är därför att stärka och inspirera mina kollegor så att de kan ta sig an nya utmaningar.”

Vad är ditt tips till den som vill bli chef?

“Min karriär har till stor del påverkats av tidigare chefer som inspirerat, pressat och stöttat mig. Att bli clef stod egentligen inte på min karriärsagenda, men en dag för cirka 10 år sedan dök det av en slump upp en möjlighet att få en mindre chefsposition. Jag tog chansen, mycket tack vare stödet från min dåvarande chef som trodde på mig. Så, leta efter personer som tror på dig och ta chanser när de kommer.

Börja med att ta på dig en informell ledarroll för att testa på, till exempel som Scrum Master eller Team Lead. Ledarskap är inte begränsat till bara chefer, och det finns så många möjligheter att vara informella ledare, framförallt i agila kontexter där det finns många viktiga roller. Numera handlar ledarskap inte om att berätta för människor hur de ska arbeta eller var det ska göra, det handlar snarare om att vara en coach och kunna stödja, utveckla och ta bort hinder för ditt team. Jag vet att mitt team har mycket mer expertis än jag, så det är inte min plats att mikrohantera. Det är mycket bättre att lita på dem som vet vad de gör och snarare erbjuda ett bollplank.

När jag börjar i en ny ledarroll börjar jag med att lyssna först. Jag känner av rummet och lär mig av andra istället för att försöka ändra på allt direkt. Observera och försök skapa den där psykologiska tryggheten. Därifrån kommer du kunna hitta det bästa sättet att göra avtryck på.