Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Mitt mål är att lämna något bättre bakom mig

Evaldas Marcinkus, Head of Reporting and Analytics Department inom tech, har varit på SEB i sju och ett halvt år och har hela tiden haft chefspositioner. Hans passion, som han varje dag inkluderar i sitt dagliga arbete på banken, är att främja rättvisa och jämlikhet för underrepresenterade grupper.  

“Jag började som Team Manager inom tech, och hade den rollen i fyra år. Efter det blev jag befordrad till Department Manager för Reporting & Analytics. Även om den flytten inte var särskilt stor tog jag hela tiden steg framåt för att se hur jag kunde bidra ännu mer till organisationen.” 

Inkludering och mångfald är viktiga fokusområden för SEB, som hela tiden arbetar för att minska diskriminering på arbetsplatsen.  

Trots många diskussioner om tillåtandet av äktenskap mellan samkönade par har detta ännu inte blivit en verklighet i Litauen. Dessutom är konversationerna om denna fråga mestadels negativa, vilket Evaldas tror beror på bristen på medvetenhet och missuppfattningen om att det skulle påverka någon annan utöver de som är i behov av förändringen.  

“Jag har själv en partner, och vi vill självklart bli erkända av landet på samma sätt som alla andra. Med samma plikter förväntar man sig att ha samma rättigheter. Det är jämlikhet. Men när man ser orättvisa börjar man ställa sig frågan om det finns något mer som man kan göra för att hjälpa både sig själv och andra. Och det kan man genom att agera proaktivt.” 

“Erfarenheter och ny forskning visar att den yngre generationen som nu börjar arbeta både är friare och mer liberal. Det är därför viktigt att stödja och välkomna varje individ som den är. Vi chefer behöver vara stöttande och empatiska mot alla, inte bara när det kommer till HBTQIA+ individer, utan även andra underrepresenterade grupper. Människor som inte relaterar till detta förstår inte alltid, och därför måste vi synliggöra dessa frågor för alla anställda. Jag skulle vilja se oss som organisation öka denna kunskap genom att involvera gästföreläsare, professorer och andra experter. Det skulle möjliggöra för oss att skapa en kultur där underrepresenterade grupper inte behöver stå själva.” 

Vid sidan av sitt arbete ges anställda möjlighet att avsätta tid för att på olika sätt främja inkludering och mångfald.  

När Evaldas började engagera sig i SEB:s lokala grupp för inkludering och mångfald för att öka medvetenheten om HBTQIA+ frågor, ålderism, eller människor med funktionsvariation, bestod gruppen bara av tre personer. De bestämde sig för att fira IDAHOBIT Day (International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia) den 17:e maj och anordnade ett event som var frivilligt för andra anställda att delta på. Med gäster såsom Sveriges ambassadör, doktorander, antropologer och andra D&I-experter gavs ett uppsving för att fortsätta driva arbetet framåt. Gruppen växte lokalt, men man valde även att kontakta SEB:s Chief Inclusion & Diversity Officer för att nå ännu fler människor.  

“Det här året har vi skapat en global HBTQIA+ grupp som är verksam i alla länder där SEB finns. Vi började med att publicera en intern artikel som beskrev vårt perspektiv och varför mångfald och inkludering är viktigt för oss. Artikeln fick över 300 positiva reaktioner och resulterade också i massvis med mejl där människor delade med sig av sina egna perspektiv. Folk hejade på och var väldigt glada över det här initiativet. Vi såg att det fanns personer som redan var väldigt involverade i dessa frågor, men också en vilja från andra att lära sig mer. På en global nivå kallar vi oss för Proud@SEB, och lokalt heter vi OutStanding. Arbetet är helt volontärbaserat.” 

Genom Proud@SEB vill Evaldas och andra kollegor medvetengöra HBTQIA+ frågor inom SEB, och främja inkludering och mångfald ytterligare.  

Än så länge har gruppen organiserat en workshop som behandlar HBTQIA+ relaterade frågor för SEB:s styrgrupp inom Inclusion & Diversity. Workshopen gav en väldigt positiv respons från styrgruppen, som består av divisionschefer och medlemmar från koncernledningen.  

“Vi insåg att vi har vänner och allierade oavsett vad, även om vi befinner oss i en tidig fas. Det är väldigt uppmuntrande att SEB vill vara ännu mer engagerade och skapa en större strategi för dessa frågor. Det trodde jag inte skulle vara möjligt när jag först började engagera mig i detta.” 

Alla på SEB är öppna och stöttande, vilket är något som Evaldas uppskattar. 

“När människor kommer till jobbet hittar de både vänner och oliktänkande individer som hela tiden uppmuntrar. Mitt mål är att lämna något bättre bakom mig och bygga något som gör miljön ännu bättre för de individer som kommer efter mig.”