Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ala Tarighati, Chief Data Scientist

”Data kommer att förändra vårt arbetssätt, och kanske kommer varje enskilt beslut att fattas med hjälp av data i framtiden.” Möt Ala Tarighati, Chief Data Scientist. Att arbeta med data inom SEB innebär att man är bryggan mellan IT och verksamheten och att man har kontakt med olika typer av människor. Alas mål är att uppmuntra och göra det möjligt för alla att vara datadrivna, inte bara IT-personalen, utan alla i banken.