Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Agil kraft – Genom att lyfta varandra kan vi lyfta hela bolaget

Bild på Anna Borgerot och Kimberly Lejonö.
Anna Borgerot, Chief Scrum Master och Kimberly Lejonö, Lean Agile Enterprise Coach på SEB.

– Vi har ett fantastiskt nätverk där vi kan inspireras och lära av varandra. Genom att lyfta varandra kan vi lyfta hela bolaget. Det anser Anna Borgerot och Kimberly Lejonö, två av de eldsjälar som driver SEB:s agila transformation – en av de största i Europa.

Anna är Chief Scrum Master och Kimberly är Lean Agile Enterprise Coach. De arbetar inom olika delar av SEB, men har båda viktiga roller inom den virtuella, agila organisationen.

Varför är den agila omställningen så viktig?

– Vi lever i en alltmer snabbföränderlig värld och för att fortsätta vara relevanta gentemot våra kunder och medarbetare behöver vi ändra vårt sätt att arbeta med affärsutveckling. Det räcker inte med att ändra oss en gång, utan vi behöver fortsätta ändra oss längs resans gång, säger Kimberly.

Ni har båda lång erfarenhet av agilt arbete från andra organisationer. Hur skiljer sig arbetet på SEB utifrån era perspektiv?

– Min första reflektion när jag började på SEB för sex år sedan, var att det var ett väldigt stort avstånd mellan IT och Affären. Idag jobbar vi mycket närmare varandra och den resan har gått väldigt fort, säger Anna.

– Från mitt perspektiv är den största skillnaden den förankring som finns på alla nivåer i organisationen. Magnituden är mycket större. Det känns verkligen att det här är en av de största agila transformationerna i Europa, säger Kimberly, som började 2019.

Vad är de största fördelarna med SEB:s sätt att driva den agila omställningen?

– Här finns ett stort och växande nätverk av kompetenta personer, samt ett otroligt strukturkapital i form av processer, rutiner, litteratur och möjlighet till kompetensutveckling genom bankens eget interna universitet, SEB Campus, säger Kimberly.

– Det hänger ihop med den entreprenörsanda som finns inom SEB. Det finns en strävan efter kontinuerligt lärande, en hunger och nyfikenhet på att utveckla sig själva, fortsätter Anna.

Vilka är de största svårigheterna?

– Det är svårt och tar alltid tid att förändra en kultur. För att åstadkomma förändring måste man jobba på ett nytt sätt och för att göra det måste man tänka och agera på ett nytt sätt. Här finns alltid en tröghet eftersom man vet vad man har, men inte vad man får, säger Anna.

Vad är roligast och ger mest energi i era roller?

– Det är alla kolleger. Det här är en organisation som är till brädden fylld av kompetenta, energifyllda människor. Jag känner också att jag har många möjligheter att utvecklas och bredda min kompetens, säger Anna

– Instämmer med vad Anna säger. Det är också roligt när man ser tydliga resultat av sitt arbete. Vi kan redan se att antalet värdeskapande IT-leveranser har ökat med mer än hälften sedan vi startade den agila resan, säger Kimberly.

Vilka erfarenheter och personlighetsdrag är viktigast för att arbeta med den typ av roller som ni har?

– Modet att våga vara nyfiken, att ställa frågor och se nya perspektiv. Det är också viktigt att ha en förmåga att hantera komplexa situationer såväl vad gäller teknik som människor. Man behöver vara pragmatisk och ta situationer som de kommer, säger Anna.

– Det är också viktigt att ha en förståelse för hur människor reagerar i förändring och det är naturligtvis en fördel att ha erfarenhet av agila transformationer i större skala, fortsätter Kimberly.