Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Jag hade inte jobbat här ifall jag inte kunde vara mig själv

I augusti förra året bildades gruppen Proud@SEB i syfte att främja inkludering och mångfald inom banken, med ett särskilt fokus på HBTQIA+ frågor. I samband med målet att skapa en företagsomfattande HBTQIA+ resurs inom SEB har gruppen vuxit, men bestod till en början av fem personer från olika delar av banken. En av dessa är Thalia Viinblad Henriksen, som arbetar som File Management Specialist på SEB Kort i Danmark sedan juni 2022.  

– På grund av min bakgrund som lesbisk transkvinna var en av de första sakerna som jag gjorde när jag började på SEB att ta reda på organisationens riktlinjer vad gäller inkludering och mångfald. Jag hittade en väldigt bra grund, men det finns alltid utrymme för att växa om vi vill vara ännu mer hållbara i framtiden. Så, jag kontaktade SEB:s Chief Inclusion & Diversity Officer, Mia Hamstedt, för att se om det fanns något som jag kunde hjälpa till att driva framåt. Hon har alltid varit öppen för mina förslag, och tillsammans med henne och HR hade jag möjlighet att skapa en ny trans-policy inom SEB. Det är också tack vare Mia som Proud@SEB gruppen finns. Hon hade blivit kontaktad av flera olika personer inom banken och bestämde sig för att föra oss samman för att se vad vi kunde komma på tillsammans.  

Vilka är huvudmålen för Proud@SEB-gruppen? 

– Först och främst vill vi öka medvetenheten och främja en större känsla av stolthet när det kommer till SEB:s mångfald, öppenhet och inkludering. Detta innefattar alla inom vår organisation, och inte bara HBTQIA+ individer och allierade. Det finns därför många olika ämnen som vi vill lägga fokus på. Men för att få så många människor som möjligt att följa med oss på denna resa behöver vi börja på en mindre skala och bygga grundläggande kunskap bland bankens anställda. Förhoppningsvis kommer vi bland annat kunna göra detta under de två event som vi har planerat för maj månad, där vi hoppas se fler personer som är villiga att spendera lite av deras lediga tid på dessa frågor.  

Vilken skillnad gör det att ha detta stöd på arbetsplatsen? 

– Att vara fri till att vara den man är betyder allt, inte minst på jobbet då det leder till förbättrade prestationer och allmänt välbefinnande. Det är en av anledningarna till varför jag anser att det är viktigt att bygga en stark och öppen kultur på arbetsplatsen. I mitt team har vi alltid en sprudlande och positiv inställning där det är okej att göra misstag, som man sedan tar sig igenom tillsammans. Så, att vara mig själv har överlag tagits emot väldigt bra här på SEB. Ibland gör folk fel, men från min första dag har jag sett en enorm insats från både min chef och mina kollegor. Bara någon vecka eller två efter att jag hade börjat på SEB överhörde jag till exempel några kollegor som använde rätt pronomen när de pratade om mig. Det fick mig att känna mig så välkommen. Att komma till en ny plats utan att bli dömd har varit en stor lättnad, och det gör också att jag kan göra mitt jobb ännu bättre. Jag hade inte jobbat här ifall jag inte kunde vara mig själv. Det är det inkludering och mångfald betyder för mig.   

Hur kan vi fortsätta driva inkludering och mångfald?  

– Jag tror att det är viktigt att vi lär oss att bli av med den binära kulturen och respekterar det faktum att alla familjer inte ser likadana ut. Det finns inget rätt sätt att vara kvinna, man eller ickebinär - alla strävar vi bara efter att göra vårt bästa. Så, att prata om dessa ämnen är väldigt viktigt eftersom det hjälper människor att känna sig sedda. Jag är själv en väldigt introvert person, men att vara en transkvinna i min ålder och i detta universum innebär att jag måste pressa mig själv till att prata om dessa frågor. De saker som transkvinnor utsätts för idag är tyvärr mönster som vi känner igen genom historien. Vi behöver göra något åt det. Att vifta med en flagga är inte längre tillräckligt.  

– När det kommer till Proud@SEB-gruppen har det varit ett otroligt stöd genom såväl goda som dåliga tider. Jag har både gråtit och skrattat med gruppen, och det har betytt så mycket för mig. Att ha en säker plats där man kan öppna sig och dela med sig av saker och ting betyder allt. Det är det som gör denna gemenskap så speciell. I framtiden hoppas jag att andra kan hitta samma känsla av tillhörighet inom gruppen.