Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

"SEB skapar förutsättningar för framväxt av hållbara och klimatneutrala bolag"

Markus Hökfelt

SEB har med sitt unika nätverk stora möjligheter att verkligen göra skillnad när det gäller framväxten av hållbara och klimatneutrala bolag. Det menar Markus Hökfelt, som är nybliven chef för SEB Greentech VC – den nybildade enheten som investerar i hållbara bolag. – Men det är bara bolag som också är ekonomiskt hållbara, det vill säga kommersiellt gångbara, som kan göra skillnad och som vi är intresserade av, säger Hökfelt.

Det var i november förra året som Markus Hökfelt blev chef för SEB Greentech VC. De två sista bokstäverna i namnet står för Venture Capital, och beskriver tämligen väl verksamhetens art.

– Vi investerar i nya bolag med spjutspetsteknologi där vi ser en klar ekonomisk potential. Men som namnet också indikerar så investerar vi bara i hållbara bolag, säger Hökfelt, som berättar att det var efter noga överväganden och många diskussioner med personer på ledande positioner inom banken som han landade i beslutet att tacka ja till erbjudandet att bli chef för den då nystartade enheten SEB Greentech VC.

– Med SEB:s stora nätverk, inte minst internationellt, så såg jag att här finns stora möjligheter att verkligen göra skillnad, säger Hökfelt, som menar att det egentligen är naturligt att SEB tar det här steget.

– Banken ligger ju redan långt fram med exempelvis gröna bolån och gröna obligationer. Det är också så att omställningen till ett mer hållbart näringsliv i förlängningen påverkar alla bolag, varav många är SEB:s kunder. Ju mer framskjuten position vi som bank har på det här området desto bättre access får våra kundföretag till den nya tekniken, säger han.  

Slump att det blev hållbarhet

Även om Markus Hökfelt har digra meriter när det gäller investeringar och hållbarhet så säger han själv att det mest var en slump att det blev just den inriktningen när det gäller hans yrkeskarriär. 

– Ja, det var egentligen inget medvetet val från min sida. Men när jag strax efter universitetet var konsult så var jag involverad i ett energiprojekt med fokus på hållbarhet, och på den vägen är det, säger Hökfelt, som har en teknisk universitetsutbildning, kombinerad med ekonomi och management.

– Så jag är väl egentligen ingen ”riktig” ingenjör, men just den här utbildningsmixen har faktiskt passat väldigt bra för mig, säger han.

Hökfelt var under flera år verksam på energibolaget Fortum, där han ledde flera olika interna start-ups med inriktning på bland annat solenergi och teknik för laddning av elbilar. Vid sidan om hann också med att starta eget bolag inom energibranschen innan han 2017 blev fondchef på Almi Invest Greentech.

– Det var en nystartad fond med inriktning på miljöteknikbolag, säger Hökfelt, som menar att Almi Invest Greentech faktiskt har många likheter med SEB Greentech VC.

– Det handlar i bägge fallen om att investera i bolag som reducerar utsläppen av växthusgaser. En skillnad är emellertid att vi på SEB går in i bolagen i ett något senare skede och att vi har större frihetsgrader i att ta en lead-investor roll.

Vad tittar då Markus Hökfelt och hans medarbetare på när det väljer vilka bolag som SEB Greentech VC ska investera i? 

– Bland det viktigaste är att bolaget har ett grundarteam som är helt obevekliga i att nå sina mål. Sedan måste de naturligtvis ha en teknik som kan bli kommersiellt gångbar och som minskar utsläpp av växthusgaser eller andra miljöfarliga utsläpp. Bolaget måste också ha kommit en ganska bra bit på vägen, säger Hökfelt, som förklarar att investeringarna ofta sker strax före bolagens kommersialisering.

– Det är ofta när verksamheten ska skalas upp som behovet av nytt kapital är som störst, säger han, och menar att generellt är utvecklingscyklerna längre för bolag som utvecklar ny hållbar teknik, vilket gör att tajmingen att komma in i bolagen är mycket viktig.

Även om SEB Greentech VC inte har någon bestämd gräns när det gäller hur stor ägarandel de ska ha i de bolag som de investerar i så menar Hökfelt att den över tid bör ligga på omkring 10 procent. Då det alltid finns en tydlig exitstrategi för investeringarna så finns det också en tidsgräns för hur länge SEB Greentech VC ska vara ägare i bolagen, och den ligger i de flesta fall på mellan 5 och 7 år.

Hittills har SEB Greentech VC investerat i två bolag – EnginZyme och CorPower Ocean. (Läs mer här och här). De är bägge svenska bolag, och Hökfelt menar att i ett första skede så kommer fokus vara på Sverige och eventuellt Norden.

– Närhetsprincipen har betydelse när man scoutar bolag. Det är otroligt lätt att få andrahandssorteringen av bolag om man börjar sprida sitt scope utanför de marknader där man har byggt ett starkt nätverk av medinvesterare och personliga kontakter, säger Hökfelt, som tillägger: 

– Dessutom producerar Sverige och Norden mycket bra bolag, men i ett längre perspektiv är det mycket möjligt att vi tittar mer i utlandet.

Vad är det då som framförallt driver Markus Hökfelt?

– VC innebär att man får träffa helt fantastiska människor och entreprenörer, många gånger med världsledande kunskap som är helt fokuserade på att lösa ett problem. Att veta att man arbetar mot ett större mål – hållbarhet – ger mig mycket motivation i arbetet. Det har flera gånger hjälpt mig i de perioder när arbetet eller privatlivet av någon anledning för har känts tungt.