Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Per utvecklar och samordnar hållbarhetsinitiativ i två av SEB:s divisioner

Bild på Per Georgzén.
Per Georgzén, Stf chef hållbarhet, C&PC och Liv.

Intresset för hållbarhet väcktes redan i unga år hos Per Georgzén, när han följde med sin pappa till olika utvecklingsländer. Idag utvecklar och samordnar Per hållbarhetsarbetet inom två av SEB:s divisioner: den för privat- och företagskunder samt den för pensionsverksamhet.

För Per Georgzén stod det tidigt klart att han ville arbeta med hållbarhet i någon form.

– Jag tänkte att studier i ekonomi skulle kunna öppna många dörrar, och kompletterade även med kurser i hållbarhet. När jag senare började på SEB:s traineeprogram såg jag det mer som en bra erfarenhet men räknade inte med att kunna vidareutveckla mitt intresse för hållbarhet på en bank.

– Men det visade sig att jag hade fel. När jag började på SEB var det främst inom sin investeringsverksamhet som banken hade ett utvecklat hållbarhetsarbete. Idag, däremot, är jag del av en central hållbarhetsorganisation – Sustainable Banking –som arbetar brett med att säkerställa att tänket finns med i alla delar av vår verksamhet, exempelvis i vår affärsplanering, utveckling, uppföljning och försäljning. Vi har som mål att SEB ska vara ledande inom hållbarhetsfrågor inom den finansiella sektorn.

Per berättar att han redan som sjuåring fick möjlighet att se hur investeringar och ett hållbart tänk kunde göra skillnad.

– Jag fick följa med min pappa till olika länder i Asien där han arbetade med investeringar som kunde förbättra villkoren för invånarna i exempelvis Indien, Bhutan, Kambodja och Kina.

–En resa jag följde med på gick till Indien och Bhutan, där målet var att förbättra förutsättningarna för mjölkens väg från producent till konsument genom att utveckla processerna, förpackningarna och infrastrukturen. Problemet var att mjölken hann bli sur innan den nådde fram till byarna i den svårtillgängliga landsbygden uppe i Himalaya. Att se på nära håll se hur investeringar kunde göra skillnad och skapa lösningar på utmaningar i fattiga länder väckte mitt intresse för social hållbarhet.

Att kunna göra skillnad är fortfarande en av Pers ledstjärnor, och sedan 2016 ansvarar han för hållbarhetsarbetet inom SEB:s liv- och pensionsförsäkringsverksamhet. Nyligen började Per även arbeta med hållbarhet inom divisionen Privat & Företagskunder.

– Vi jobbar brett med hållbarhet och både med sociala och klimatrelaterade frågor. Arbetet går bland annat ut på att ta fram tydliga processer för hur hållbarhet ska bli en naturlig del av vår verksamhet. Vi jobbar också med att hjälpa kunderna ställa om sina affärsplaner och sin verksamhet för att också de ska bli mer hållbara.

Ett exempel på social hållbarhet är att SEB som enda bank i Sverige erbjuder mikrofinansfonder – fonder som används för att skapa sysselsättning och tillväxt i utvecklingsländer. Mikrolånen når 25 miljoner privatpersoner och entreprenörer i utvecklingsländer via mikrofinansinstitut. Utan dessa lån hade de inte haft möjlighet att starta eller utveckla sin affärsverksamhet.

– Genomsnittsbeloppet på dessa lån skiljer sig från land till land. I Indien är siffran runt 200 dollar, mer krävs det inte för att låntagarna ska kunna komma igång med sin verksamhet och förhoppningsvis ta sig ur fattigdom. Mikrofinansinstituten är även med och utbildar dem i hur de ska tänka om sin verksamhet samt identifiera eventuella risker.

– Men till största delen arbetar jag med klimatrelaterad hållbarhet där målet är att SEB, våra privatkunder och företag ska förändra sina beteenden och verksamheter i linje med Parisavtalet. Privatpersoner kan påverka världen i en bra riktning genom att placera sina pengar i fonder och andra investeringar som i sin tur arbetar för en värld där klimat och hållbarhet står i fokus. Och här är det vårt jobb att se till att det finns bra produkter för spararna att investera i.

– När det gäller företag är de viktigt att de anpassar sig till de regleringar och krav på hållbarhet som finns, och som kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Här är det vårt jobb att hjälpa dem att ställa om sin verksamhet så att de kan fortsätta vara lönsamma även på sikt.

– Det bästa med mitt jobb är att jag har möjlighet att påverka och göra skillnad – det jag gör betyder något. Och eftersom högsta ledningen och styrelsen på SEB har insett hur viktigt detta är får jag och mina kollegor förutsättningar att göra skillnad.

Om Per Georgzén

Titel: Biträdande hållbarhetschef Privat & Företagskunder samt för SEB:s liv- och pensionsförsäkringsverksamhet Life.

Utbildning: En kandidat- och en masterexamen i företagsekonomi vid Uppsala Universitet innan han gick SEB:s traineeprogram.

Kuriosa: Under utbildningen pluggade Per en termin i Grekland. ”Det var när Grekland kämpade som mest under finanskrisen. Jag tyckte, och tycker fortfarande, att man lär sig mest av att studera problematiken på nära håll”.