Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Det höga tempot gör det spännande

Oskar Heljeberg, analytiker inom Debt Capital Markets (DCM)
Oskar Heljeberg, analytiker inom Debt Capital Markets (DCM)

Oskar Heljeberg, analytiker inom Debt Capital Markets (DCM) delar sina tankar om SEB:s Investment Banking Internship och varför du bör överväga en karriär inom området.

Som tidigare intern, och numera analytiker på heltid, på vilket sätt utvecklades du under ditt internship?

“Som intern är ditt huvudsakliga ansvar att stötta ditt team och ta till dig så mycket kunskap som möjligt. De flesta dagliga uppgifterna handlar om att förbereda pitch-material, genomföra bransch- och sektorundersökningar samt vid behov ge stöd för transaktionsutförande. Jag utvecklades otroligt mycket under mitt internship då jag utmanades att skaffa nya färdigheter och från början ta på mig riktigt ansvar.

Jag hade också turen att uppleva olika marknadsförhållanden och kom initialt in i banken under en period med låga räntor och gott om likviditet i det finansiella systemet, innan landskapet snabbt förändrades när inflationen ökade och geopolitiska händelser började påverka risksentimentet. Volatiliteten visade sig vara en värdefull läroperiod eftersom den lärde mig den avgörande roll som tillgång till kapitalmarknaden spelar, och betonade hur vår organisation kan ge stöd åt kunder under perioder av stor osäkerhet.”

Vad utmärker kulturen på SEB?

“För mig är det den platta hierarkiska strukturen. Trots att vi arbetar i en högt konkurrensutsatt miljö tycker jag att SEB främjar ett klimat där individer aktivt uppmanas att dela sina åsikter och bidra med sina unika perspektiv, oavsett senioritetsnivå. Dessutom är kollegor över hela banken alltid glada att dela med sig av sin kunskap, vilket hjälper yngre anställda, som mig, att utvecklas.”

Vad är unikt med att arbeta inom Debt Capital Markets (DCM)?

“För det första, den höga nivån av kundinteraktion som du, även som junior, dagligen får och möjligheten att bygga och upprätthålla meningsfulla relationer med dessa kunder.

För det andra uppskattar jag verkligen det snabbrörliga arbetet. Det kan låta lite som en klyscha när jag säger att inga två dagar är likadana, men det är verkligen sant. Vi övervakar ständigt räntor, marknadstrender och många andra variabler som potentiellt kan påverka kommande transaktioner för att ge kunder bästa möjliga råd.

Slutligen skulle jag säga den breda exponeringen du får mot andra delar av banken. Vi samarbetar nära med många olika enheter, såsom Coverage, Corporate Loan Origination, Corporate Finance, Fixed Income, Credit Research och Legal. Det ger dig en bra förståelse för de produkter som banken levererar till kunder och gör DCM till en fantastisk plats att börja din karriär.”

Hur ser framtiden ut för SEB Debt Capital Markets (DCM)?

“SEB:s DCM-franchise har vuxit enormt under de senaste åren, med betydande framsteg inom hållbar finansiering samt en breddad geografisk närvaro. Och det finns en stor vilja att fortsätta denna resa. Att navigera det dynamiska landskapet av hållbar finansiering utgör utmaningar, särskilt bortom våra konventionella marknader, men vi omfamnar dessa utmaningar eftersom de också ger fantastiska möjligheter. Våra kunder är mer globala och hållbarhetsinriktade än någonsin tidigare, så vi växer och anpassar oss tillsammans med dem. Personligen tar jag stor stolthet i att försöka forma en mer positiv framtid genom att hjälpa företag ta upp skuld där intäkterna är avsedda för projekt med positiva miljö- eller sociala effekter.”