Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Nyfikenhet och ständig utveckling är mina drivkrafter

Kevin Neudel, analytiker inom Foreign Exchange Sales
Kevin Neudel, analytiker inom Foreign Exchange Sales

Kevin har jobbat på SEB i två år och började som trainee, innan han gick över till FICC Sales och en roll med fokus på valutatjänster och data.

– Nyfikenhet och att hela tiden växa är mina drivkrafter. Min USP är kanske att jag – i olika projekt – ifrågasätter saker och försöker koppla ihop två världar: kundrelationens värld och datavärlden. Det handlar om att kunna genomföra systematiska analyser och bredda insikterna. Eftersom försäljningssidan fortfarande är väldigt relationsdriven, sticker nog min hybridarbetsdag ut lite.

Vad betyder relationer för dig personligen?

– Jag tolkar relationer både internt och externt. Internt innebär det att ha nätverk, mentorer och kollegor som uppmuntrar mig att fortsätta utveckla min input och analys. Det externa nätverket är också mycket viktigt. Jag försöker serva kunderna på bästa sätt, bygga upp förtroende och vara öppen och transparent om vår produktomfattning och våra förmågor. Ärlighet är en viktig del av vårt erbjudande.

Vad gör SEB till en trevlig och välkomnande arbetsplats?

– SEB respekterar min integritet och främjar min personliga och karriärmässiga utveckling. Människor här är genuint intresserade av att lära känna dig, och de i chefspositioner förstår vikten av att ta sig tid att lyssna på medarbetarna.

På vilka sätt får SEB dig att känna dig trygg i dig själv och din karriär?

– För mig är det viktigt att ha långsiktiga karriärmöjligheter, och det erbjöd SEB mig. Jag har möjlighet att leda min egen utveckling tillsammans med min chef. En stabil balans mellan arbete och privatliv är också en viktig faktor.

Vad har varit den största drivkraften för din personliga utveckling på SEB?

– Jag lär mig mycket av mina seniora kollegor och särskilt min chef har haft stort inflytande. Han är en pålitlig person som agerar både som chef och mentor. Han har pushat mig och gett mig friheten att lösa uppgifter på mitt eget sätt. Han delar min inneboende motivation och vill att jag ska vara en del av en global organisation. Jag servar mina kunder genom att bygga relationer men också analysera data och ta hänsyn till kundens beteenden och mönster.

Vilken roll har SEB i att påverka samhället i en hållbar riktning?

– Vi bidrar aktivt till att forma framtiden genom att integrera miljöaspekter och sociala aspekter i vårt arbete. Det gröna ramverket öppnar upp för utlåning inom nya områden, till exempel inom biologisk mångfald, cirkulär ekonomi och klimatförändring. Vi driver en långsiktig idé.

Vilken innovation hoppas du kommer i framtiden?

– Jag hoppas att decentraliserade nätverksarkitekturer blir mer närvarande i vår vardag, till exempel smarta kontrakt. Dessa program, som ligger lagrade i en blockchain, körs igång när vissa förutbestämda villkor är uppfyllda. De används för att automatisera genomförandet av avtal så att alla deltagare omedelbart kan vara säkra på resultatet, utan inblandning av någon mellanhand eller tidsförlust.