Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Jag kan verkligen göra skillnad

Jessica Mattsson arbetar med hållbar finans på SEB och utvecklar hållbara produkter och tjänster för bankens kunder.

Efter att ha gjort praktik på SEB sommaren 2020 började Jessica Mattsson på den då nystartade avdelningen Sustainable Banking. Till att börja med arbetade hon deltid parallellt med att hon avslutade sin master inom finans, men i våras tog hon sig an rollen som Sustainable Finance Analyst på heltid.

Vad gör du på jobbet?

– Mitt team, som heter Climate and Sustainable Finance, arbetar med hållbar finans och att utveckla olika typer av hållbara finansiella produkter och lösningar för våra kunder. Jag jobbar mot både finansiella institutioner och stora företag, och jag har jobbat särskilt med hållbarhetsdata och portföljanalys under min tid på SEB. Det är ett väldigt brett arbete och jag får se många olika kundgrupper och delar av banken.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Det är att jag får arbeta med ett nytt och innovativt område som det hela tiden händer massor av nya saker inom och att jag därför också konstant utvecklas på jobbet. Dessutom är det slutgiltiga målet med det vi jobbar med att ha en positiv effekt på samhället, vilket är väldigt motiverande.

Hur uppmuntras du att vara innovativ i ditt dagliga arbete?

– Även jag som är ung och ny i branschen uppmuntras att komma med nya idéer och mitt team får väldigt stor frihet att jobba med hållbar innovation. Det jag gillar med att jobba i en innovativ miljö är att alla svar och lösningar inte redan finns utan de får vi komma fram till tillsammans.

Varför valde du att arbeta med hållbar finans?

– Jag vill känna att det jag gör är meningsfullt och skapar positiva effekter för världen. Genom att jobba med hållbar finans känner jag att jag verkligen har möjlighet att göra skillnad.

Vad lockade dig till SEB?

– SEB har en väldigt stark position inom hållbar finans och det finns en innovationsanda inom banken. Exempelvis var SEB med och skapade den första gröna obligationen tillsammans med Världsbanken år 2008 och vi var även med och gav ut den första gröna företagsobligationen år 2013.

På vilket vis bidrar SEB till samhället på ett positivt sätt?

– Vår största möjlighet att vara med och påverka världen i en positiv riktning är via våra kunder. Det gör vi genom att ge dem innovativa finansiella lösningar och hjälpa dem att finansiera hållbara idéer.

Vilken är din favoritinnovation?

– Gröna obligationer. Det har varit ett otroligt viktigt verktyg för att styra kapital mot gröna projekt och ge investerare möjlighet att bidra till klimatomställningen.