Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Känslan av en lokal bank och räckvidden av en global bank

Emil Larma, Debt Capital Markets

Emil arbetar i Debt Capital Markets-teamet i Helsingfors, Finland. Vi pratade med honom om hans roll inom SEB.

Beskriv vilket arbete du gör och hur du hamnade där du är idag.

Det är nog lättast att gå igenom det kronologiskt för att förstå hur jag hamnade i min nuvarande position på SEB. Min första upplevelse med SEB var under mina studier då jag fick en sommarpraktik här. I slutet på mina studier sökte jag till det internationella traineeprogrammet på SEB, som är en ettårig heltidsroll blandad med utbildning och nätverkande. Det internationella traineeprogrammet gjorde det möjligt för mig att se och förstå banken ur ett holistiskt perspektiv, och jag fick chansen att träffa personer från hela banken. Programmet inkluderade 25 andra trainees från Finland, Norge, Tyskland och Sverige. Jag hade mycket interaktion med de andra traineerna och den högsta ledningen, så jag utsattes för den enorma variation av möjligheter som finns här på SEB.

Under mitt traineeår arbetade jag med den finska CFO:n, och efter det ville jag ha mer kundinteraktion, vilket ledde mig till Loan Origination-teamet där vi gör utlåning till stora företag. Jag gjorde det under ett och ett halvt år, och började sedan jobba mer med vårt Debt Capital Markets (DCM) team i Helsingfors där jag nu har varit i tre år.

Hur ser en dag i ditt liv ut?

I mitt team sammankopplar vi företag som behöver skulder med investerare som funderar på att investera i skuldinstrument. Vi har pågående samtal med stora företag i Finland och Baltikum för att strukturera skuldinstrument så att de kan emittera på kapitalmarknaderna där investerare kan köpa in sig. Hållbara styrmedel har blivit en stor del av mitt arbete de senaste åren, och jag är delvis ansvarig för att strukturera gröna och hållbarhetsanknutna ramverk för emittenter.

På vilket sätt uppmuntrar SEB dig att utvecklas i din karriär?

Det finns några sätt faktiskt. Först och främst så uppmuntras alla här att ta ansvar. Om du gör bra ifrån dig så får du respekt och stöd för att kunna fortsätta arbeta på det här sättet. Cheferna vill att du tar steget och tar initiativ, och du får mer och mer ansvar medan du växer. SEB är en ganska platt organisation på grund av att många av arbetsuppgifterna spänner över olika team.

För det andra så tror jag att det finns många möjligheter att flytta inom ett visst kontor eller till och med utomlands. SEB tror definitivt på att stödja intern mobilitet för människor som vill komma in i ett nytt område av företaget eller kan ta med lite expertis till en ny plats.

Och slutligen så har SEB ett enormt och ständigt utvecklande bibliotek av interna utbildningar för att säkerställa att anställda alltid utvecklas och träffar andra kollegor.

Hur arbetar SEB med jämställdhet och inkludering?

Detta är en mycket viktig faktor för banken. Ett exempel från början av min karriär var att det under intervjuprocesserna för mina praktikplatser fanns ett brett spektrum av studenter som ingick i sessionerna. I andra intervjuprocesser såg jag oftast bara studenter med en snäv och standardiserad bakgrund, men SEB sökte studenter från olika bakgrunder vad gäller utbildning och geografisk räckvidd för intervjuer.

Varför ska unga talanger gå med i SEB?

Jag tycker att SEB skapar ett riktigt starkt fundament för ens karriär; det finns ett stort globalt nätverk, bra kultur och hållbarhetsfokus. Det är väldigt tilltalande att ha känslan av en lokal bank men med en global räckvidd. Kulturen är väldigt öppen och vänlig. Alla är välkomna. För mig personligen är det också väldigt spännande att vara del av en bank som tar hållbarhet på allvar och vill vara en föregångare i det området.