Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Banker är kärnan i samhället

Camilla Laitinen, Client Executive inom Professional Family Office
Camilla Laitinen, Client Executive inom Professional Family Office

Camilla arbetar för SEB i Finland och har varit på företaget sedan 2008. Just nu jobbar hon som kundansvarig inom enheten ”Professional Family Office”, som riktar sig till familjeägda företag med komplexa behov.

– Jag har arbetat inom väldigt olika delar av bankverksamheten. På produktsidan har jag jobbat inom Markets för Large Corporate Coverage, sedan har jag lett affärsutvecklingen i Finland och är nu tillbaka i branschen som kundansvarig inom Professional Family Office-teamet, säger Camilla.

– Inom mitt nuvarande område bygger vi någonting nytt. Vi vill ha en bättre förståelse för Family Office-kundernas behov och uppgradera vårt utbud av tjänster för dem. Det är spännande eftersom jag kan använda alla lärdomar från det förflutna i den här rollen.

Vilken roll tror du att SEB spelar för att påverka samhället positivt?

– Bankerna är en del av samhällets kärna eftersom kapital leder vägen till förändring. Vi har möjlighet att stödja våra kunder i deras omställning, till exempel genom att finansiera deras investeringar i att bli koldioxidneutrala. Varje bankmedarbetare borde fundera på varför vi gör det vi gör och det större syftet med vår verksamhet. Det är på så vis vi kan ha en positiv inverkan på samhället och framtiden.

Hur utövar du hållbarhet i din vardag?

– Jag kör elbil, min familj återvinner och vi köper även begagnade produkter och försöker minska el- och vattenförbrukningen hemma. Vi äger en bit skog bredvid vår stuga som jag tror är vår egen "kolsänka". Jag kompenserar månadsvis för min familjs koldioxidavtryck via Compensate.

Hur viktigt är nyfikenhet och att få växa på jobbet?

– På sätt och vis är de här några av de största drivkrafterna för mig. Jag tror starkt på entreprenörskapskulturen och att alla kan skapa förändring, trots att vi är en så stor, global organisation. Alla medarbetare har en genuin möjlighet att växa och lära sig på SEB. I min nuvarande roll är nyfikenhet också avgörande för att kunna förstå och lära sig om vad kunderna behöver, så att vi kan erbjuda så bra tjänster som möjligt.

Vad gör SEB till en trevlig och välkomnande arbetsplats?

– Genomsnittskarriären på SEB i Finland varar i mer än tio år, vilket jag tycker säger väldigt mycket om hur bra arbetsmiljön är. Dessutom kan man känna av den goda kultur som råder inom SEB varje dag. Alla anställda behandlas lika och respekteras, oavsett på vilken avdelning eller i vilket land du arbetar. Vi jobbar verkligen som ett team och hjälper varandra. Det är också viktigt för mig att vi är en äkta relationsbank, som bygger långsiktiga relationer och förtroende både externt och internt.

På vilka sätt får SEB dig att känna dig trygg i dig själv och din karriär?

– Jag är en person som uppskattar möjligheten att lära sig mer och utmana sig själv. Därför är stödet från chefshåll för att byta roll inom organisationen viktigt. Detta syntes under min mammaledighet. Tillsammans med min chef reflekterade jag då över var jag skulle vilja jobba härnäst, hur jag skulle kunna utveckla mig själv och var jag skulle får möjlighet att nå min fulla potential. Mammaledigheten var en perfekt tid att tänka på de egna behoven och styrkorna som anställd.