Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hållbarhet står högst upp på agendan

Astrid Yde-Jensen, Associate inom Sustainable Banking
Astrid Yde-Jensen, Associate inom Sustainable Banking

Sedan 2021 har Astrid Yde jobbat med hållbar finansiering på SEB i Köpenhamn. Hennes huvudsakliga fokus ligger på att utmana, rådgiva och stödja både kunder och kollegor i deras omställning mot en koldioxidsnål ekonomi.

– På SEB är vi övertygande om att vi kan influera utvecklingen mot en mer hållbar ekonomi genom att stödja våra kunder i deras omställningsresor. Som en del av vårt Sustainable Banking-team samarbetar jag med både kunder och kollegor för att accelerera omställningen till en koldioxidsnål ekonomi. Det inkluderar bland annat rådgivning om målsättning för nutid och framtid, att aktivt stödja nettonollövergången genom att göra peer-analyser, och att stödja kunder i att hålla sig uppdaterade på de regulatoriska aspekterna av hållbar finansiering. Under hela processen strävar vi efter att utmana våra kunder i deras hållbarhetsarbete, men samtidigt vara en aktiv rådgivare och koppla samman deras finansieringsmål med hållbarhetsmål och strategier

Varför har du valt att arbete med hållbar finansiering?

– Först och främst på grund av de ständigt föränderliga ämnena som rör just hållbarhet. Det kan handla om politiska och reglerande frågor, ny forskning eller hur vi på SEB jobbar med kunder och hållbar finansiering.

– Idag ligger frågor om hållbarhet högst upp på agendan i nästan alla delar av samhället. Ämnet utvecklas i snabb takt och driver utveckling för enskilda individer, företag och hela planeten. För mig är detta så relevant och givande som det kan bli, samtidigt som det också är utmanande. Man måste vara nyfiken, ha en vilja att lära sig mer och behöver hålla sig uppdaterad på relevanta trender och marknadsutvecklingar. Just nu är till exempel biologisk mångfald ett ämne som diskuteras mycket. Även vatten och cirkularitet är ämnen som är bra att hålla ett öga på. Med andra ord räcker det inte längre att bara ha koll på CO2-debatten

– Man bygger sin kunskap varje dag, och det är riktigt motiverande. Dessutom är arbetsdagarna inom Sustainable Banking aldrig detsamma. Genom olika case utvecklar man hela tiden sina kunskaper, vilket är väldigt givande

Vad gör ditt jobb så spännande?

– Varje dag får jag jobba nära några av de mest kunniga personerna inom finansbranschen, och får samtidigt samarbeta med ambitiösa och innovativa kunder

– Att jobba inom Sustainable Banking innebär dessutom att man arbetar över flera divisioner och platser. Det gör att man inte bara bygger nära relationer till kollegor över hela SEB, utan även med kunder i många olika branscher

Hur skulle du beskriva din arbetsmiljö?

– När man jobbar på SEB Danmark får man dela sitt dagliga arbetsliv med cirka 340 kollegor på en arbetsplats som är väldigt dynamisk. Miljön karaktäriseras av en platt hierarki och öppna dörrar, vilket gör det lättare att utveckla sina färdigheter och ta vara på nya möjligheter

– Samtidigt får man, inom Sustainable Banking, på daglig basis samarbeta med kollegor som befinner sig i flera olika länder. Då får man verkligen känslan av att man är del av en ledande nordeuropeisk finansorganisation som driver transformationer för en bättre framtid

Vilken innovation hoppas du få se i framtiden?

– Jag hoppas få se en ökning i investeringar som allokeras mot gröna omställningar då detta är en viktig nödvändighet om vi vill möta Parisavtalet och övergå till ett koldioxidsnålt samhälle