Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s hållbarhetsfokus gör oss till föregångare

Anssi Kiviniemi

Anssi Kiviniemi är Head of Sustainability för SEB:s verksamhet i Finland, med fokus på transaktioner, produkter och rådgivning. Han finns där för att hjälpa organisationer framåt, inte minst när det kommer till hållbarhetsfrågor.  

Efter några år på SEB märkte han att hållbarhet var ett växande tema. 

“Jag började på Capital Markets som sommarpraktikant 2011 och jobbade inom Equity Research, vilket kickstartade min karriär inom finans. Jag har arbetat på banken sedan dess.  

Mellan 2015 och 2017 märkte jag sedan att hållbarhet var ett tema som permanent kunde förändra flera branscher och värdekedjor inom de kommande 20 till 30 åren.” 

Det var då som Anssi bestämde sig för att djupdyka i ämnet. Det beslutet blev sedan en drivande faktor i hans karriärutveckling inom SEB.  

“Jag började undersöka hållbarhetsaspekten inom branschen allt mer. Det möjliggjorde för mig att skapa interna modeller och vara delaktig i de hållbarhetsrelaterade diskussioner som uppstod alltmer inom banken. Jag gick från att arbeta som Equity Analyst till att hjälpa företag och kunder utifrån ett hållbarhetsperspektiv.”  

En av de främsta anledningarna till varför Anssi valt att vara kvar inom banken är just på grund av SEB:s hållbarhetsarbete, som är ledande inom branschen.  

“När jag var yngre ville jag jobba inom aktiemarknaden, och inom Norden var SEB rätt ställe för det. Däremot har banken också varit en föregångare inom hållbarhet kopplat till finansbranschen. Till exempel gjorde vi världens första gröna obligation med Världsbanken redan år 2008. Jag uppskattar verkligen den delen av banken - att man arbetar med toppmoderna saker och framväxande trender som vi vet kommer förändra världen.” 

På SEB är relationer avgörande 

Trots att Anssi tagit sig an en ny roll har han fortfarande kvar alla sina tidigare relationer inom banken, vilket gör att han kan utföra sitt jobb ännu bättre.  

“Relationer gör verkligen en stor skillnad, både när det kommer till kunder och internt. Eftersom jag ansågs vara en expert inom mitt område när jag arbetade som analytiker fick jag möjlighet att jobba med många olika områden inom banken. Det gjorde att övergången till min nya roll blev mycket lättare och smidigare.” 

Personerna runtomkring honom har förblivit desamma, vilket gör att hans befintliga nätverk hela tiden fortsätter att växa. 

“Att vara ett bekant ansikte för kunderna är viktigt och understryker en av våra kärnprinciper inom SEB - att vara en rådgivningsdriven bank.”  

Bankens roll i kundens hållbarhetsomställning 

“Att hjälpa kunder handlar om nära samarbete och nära relationer. Startpunkten är alltid där kunden befinner sig, och sedan diskuterar vi var marknaden och industrier är påväg.” 

För att möjliggöra en smidig övergång för kunder hanterar SEB olika risker. Även om det är kunden som gör den svåraste omställningen noterar Anssi att banken spelar en avgörande roll i att möjliggöra förändring och genom rådgivning, förhoppningsvis, få kunden att se saker och ting från ett annat perspektiv.  

Även utanför jobbet gör Anssi det han kan för att agera hållbart.  

“Jag kör bland annat elbil. Jag ser å andra sidan att min professionella roll har en ännu större inverkan än vad jag som enskild individ gör på vardaglig basis.”  

Rollen inom hållbarhet är något som Anssi själv har drivit framåt, och betonar hans övertygelse om att allt börjar och slutar med nyfikenhet.  

“Det var ingen som sa åt mig att börja utforska hållbarhetsfrågor, utan det var min egen uppfattning att jag behövde lära mig mer om ämnet. Därifrån har banken möjliggjort arbetet ytterligare och hjälpt mig framåt.” 

Det är just nyfikenheten som gjort att Anssi alltid velat veta mer om världen och hur olika värdekedjor fungerar.  

“Varje projekt är något nytt, och alla företag gör saker lite olika. Det uppmanar mig till att hela tiden lära mig nya saker och hänga med i alla snabba förändringar som sker i världen.” 

Vad ser Anssi fram emot i framtiden? 

“Det främsta som jag uppskattar med SEB är människorna, men också att detta är en väldigt intressant tid att arbeta inom finansbranschen. Bankens rötter och arv sträcker sig hela vägen till 1856, men vi har vuxit och anpassat oss så mycket sedan dess. Det pågår för tillfället stora förändringar, och det är något som gör mig entusiastisk inför framtiden.