Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

En expert på social hållbarhet

Efter flera års forskning i nationalekonomi med fokus på olika dimensioner av social hållbarhet ville Emma Heikensten gå över till att tillgängliggöra och implementera forskningen på området, bland annat i syfte att uppmärksamma problemen med finansiell ojämställdhet. Idag jobbar hon på SEB Investment Management. Inför den stundande Financial Equality-kampanjen har hon också ett konkret förslag till vad banken kan göra för att bidra till att göra finansmarknaden mer jämlik.

– Mitt jobb handlar främst om att öka kunskapen om hållbarhet bland förvaltarna och att finnas där som rådgivare när det handlar om frågor om social hållbarhet, säger Emma Heikensten, som är senior hållbarhetsspecialist på SEB:s fondbolag Investment Management.

Hon började på fondbolaget i januari men har varit på SEB i tre år, och under hela sin karriär har Emma ägnat sig åt social hållbarhet. Hon har en bakgrund som akademisk forskare, och för tre år sedan disputerade hon i nationalekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. I hennes forskning fokuserade hon på könsskillnader i ekonomiska beteenden samt på hur man kan få de som sparar lite att spara mer. 

Du har, som sagt, en bakgrund som forskare. Hur kommer det sig att du tog klivet över till finanssektorn?

– Jag attraherades av tanken att jobba med forskningsspridning än att själv forska. Att bidra till att göra människor, inte minst de som jobbar inom bank och finans, medvetna om den forskning som finns, och vad den visar, är en förutsättning för att nödvändiga förändringar ska komma till stånd.

Hur ser den finansiella ojämställdheten ut i dag, och vad beror den på?

– Den kännetecknas bland annat av att kvinnor har lägre lön och ett lägre sparande, jämfört med män. Kvinnor har också ett lägre ägande av sådant som fastigheter och bilar. Men framförallt så är kvinnor underrepresenterade både som ägare och på höga poster inom näringslivet, och har därmed mindre möjligheter att påverka.

När det gäller anledningarna till den finansiella ojämställdheten så handlar det främst om normer. Bland annat så påverkas våra utbildnings- och yrkesval, liksom vår benägenhet att spara och handla med aktier, av den miljö vi växer upp i samt det samhälle vi lever i. Normer gör också att många kvinnor jobbar deltid, som i sin tur leder till lägre inkomster. Det hänger bland annat ihop med att det är främst kvinnor som tar hand om barnen och sköter hemmet, medan män i större utsträckning tar hand om familjens ekonomi. Även om den här uppdelningen av hushållssysslor inte finns i samma utsträckning i dag som tidigare så har vi ännu inte justerat samhället efter det.

Vilka är de största negativa konsekvenserna av den finansiella ojämställdheten?

– På individnivå innebär det att många kvinnor inte har den frihet och oberoende som ett sparkapital för med sig. Det innebär att de har svårare att säga upp sig från ett jobb de inte trivs med, de har sämre möjligheter att byta karriär eller starta eget företag.

I ett bredare samhällsperspektiv kan det vara ett demokratiproblem. En stor del av makten i samhället ligger trots allt i näringslivet, och om vissa grupper inte kommer i beslutandeställning just där så finns inte heller deras perspektiv med i samhällsutvecklingen.

Vad kan då SEB göra för att öka den finansiella jämställdheten?

– Som vi var inne på tidigare så är det viktigt att belysa problemet och att större aktörer som SEB tar ställning. Vilket vi gör genom Financial Equality-kampanjen.

Det skulle vara toppen om SEB satte upp mätbara kvantitativa mål när det gäller hur stor andel av bankens kunder som ska vara kvinnor, och sedan jobbar aktivt för att nå det målet. Jobbar vi för att kvinnor sparar lika mycket som män så jobbar vi samtidigt för ett bättre samhälle.

Finns det något konkret som du hoppas att kampanjen ska leda till?

– Jag hoppas att fler kvinnor känner sig stärkta i att de har möjlighet att starta bolag eller att ge sig in i den finansiella sektorn. Jag hoppas också att det faktum att SEB gör detta ställningstagande bidrar till kunskap och förståelse för att alla inte har samma möjligheter.