Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Operations- en avgörande konkurrensfördel för banken

När en kundaffär har sålts in och bokats är det Operations som tar över och ansvarar för all administration och post trade-processer. Det är ett arbete som med tiden blivit allt mer betydelsefullt, inte minst ur ett kundperspektiv. – Vi är inte anledningen till att kunderna gör första affären med SEB, men väl om kunderna fortsätter att göra affärer med oss, säger Desirée Johansson, som är Team Manager inom Operations, Structured Trading Services.

Desirée Johansson har god erfarenhet av arbetet på Operations. Redan under studietiden för över sex år sedan arbetade hon extra på SEB, och efter en magisterexamen i företagsekonomi vid Stockholms Universitet blev hon 2015 heltidsanställd som Team Member på Commodities Operations. Där administreras globala företagskunders råvaruaffärer på olika marknader.

Många kontaktytor -i och utanför banken

– Många som börjar på Operations, tror jag, ser det som en första inkörsport i banken, för att senare gå vidare till andra avdelningar och roller relativt snabbt. Det kan jag tycka är lite synd då arbetet här är väldigt intressant och varierande med en bred plattform för relationsbygge till närliggande avdelningar, nära kontakt med slutkunden, samt en unik möjlighet att fördjupa sig i SEB:s produkter. Och här går det att göra karriär, säger Desirée Johansson, som idag är Team Manager för två team inom Operations – Commodities Services (råvaror) och Client Services (aktier).

Även om Operations sysslar med post-trade processer, det vill säga hanterar all administration om affärerna, så vill Desirée Johansson betona att arbetet inom Operations är betydligt mycket mer än traditionellt backoffice-arbete.

– Vi har stor del i affärerna. Vi har daglig kontakt med både externa kunder, motparter och myndigheter. Eftersom det är vi som sitter på den administrativa kunskapen så är det ofta oss som andra avdelningar vänder sig till för råd och rekommendationer, säger Desirée Johansson.

Vårt arbete är en konkurrensfördel för banken

– Med krympande marginaler och högre transaktionsströmmar i kombination med affärer och tjänster som blir allt mer skräddarsydda efter kundernas önskemål blir post-trade-funktionen allt viktigare i konkurrensen om kunderna. Kunderna måste kunna lita på att administrationen fungerar, och ställer höga krav på att den ska ske friktionsfritt, digitalt och direkt. Det är därför som det ofta hänger på oss om befintliga kunder ska fortsätta att göra affärer med oss, säger hon.

Förutom att lyfta fram funktionens betydelse för banken och för affärerna så vill Desirée Johansson också lyfta fram fördelarna med att arbeta inom Operations.

– Det är ett område i banken som utvecklas hela tiden, och den som stannar här och ökar sin kompetens har stora möjligheter att få gehör för sina idéer. Det är verkligen en plats som främjar förbättringsinitiativ, säger hon, och tillägger att mycket av arbetet sker i samarbete med affären och flera olika avdelningar och team i banken.

Det var också ett starkt förbättringsdriv som gjorde att Desirée Johansson, innan hon blev Team Manager, hade en roll på SEB som Global Process Expert.

– Där drev och ledde jag utvecklingsprojekt, ofta i nära samarbete med Business Partners, som exempelvis Front Office och Technology. Det kunde handla om att anpassa verksamheten efter regelverksförändringar eller att implementera nya kunddrivna digitala lösningar, berättar hon.

Och om det var de stora förbättringsmöjligheterna som gjorde att Desirée Johansson trivdes i rollen som projektledare så var det önskan att coacha och se andra utvecklas som gjorde att hon blev just Team Manager.

En kultur som uppmuntrar initiativförmåga

–Även om det stundtals kan vara tufft att vara chef så är det också bland de mest givande positionerna. Dels för variationen av arbetsuppgifter och situationer man ställs inför, men framför allt för att det är få saker som slår känslan att nå ut till sina medarbetare på ett djupare plan och kunna inspirera, motivera och utmana dem att växa på riktigt. Det är häftigt att se det hända och veta att jag varit en del i den resan, säger Desirée Johansson, som också passar på att värdesätta den kultur som hon tycker är kännetecknande för SEB.

– Den kultur som genomsyrar, inte bara Operations utan hela banken, är en kultur som jag tycker uppmuntrar initiativförmåga. För den som vill och vågar finns alla möjligheter, och det är egentligen bara du själv som sätter gränserna, säger hon, och påpekar att det framförallt är den rådande kulturen på SEB som gör att hon tror att kommer att vara kvar här en lång tid framöver.