Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Oförutsägbara dagar på jakt efter smidigare processer

Mimmi Hedman, globalt processansvarig på SEB
Mimmi Hedman, globalt processansvarig på SEB

Det roligaste med jobbet är att det är oförutsägbart, jag gillar att man inte vet i förväg hur dagarna kommer att bli. Det säger Mimmi Hedman, som är globalt processansvarig på SEB.

Mimmi Hedman har en utbildning i design- och produktveckling från Gävle högskola. Under studietiden sommarjobbade hon på bankkontor och efter studierna fick hon jobb på Nordea, där hon arbetade under ett drygt decennium i olika roller. På slutet hade hon en chefsroll inom området processutveckling och deltog i arbetet med att utveckla koncernens globala processer.

För drygt ett år sedan tog Mimmi steget över till SEB där hon i dag jobbar som Global Process Manager inom Structured Credit Operations. Det innebär att hon har ett strategiskt ansvar för att utveckla processer kopplade till strukturerade lån. Hon är chef över fem specialister, som i sin tur stöttar de enheter i Stockholm och Vilnius som rent praktisk arbetar med att processa lånen.

– Medarbetarna inom Business Services hanterar allt från låneutbetalning till räntor, avbetalningar och amorteringar under hela lånets livslängd. Deras arbete är ofta det sista steget i en lång kedja och det som till stor del präglar kundernas upplevelse, säger hon.

Strukturerade lån är en form av stora och komplexa banklån, som ofta delas upp på flera banker. En bank har huvudansvaret som agent, medan övriga banker deltar som långivare Kunderna är stora företag och finansiella institutioner.

– Det är skräddarsydda affärer, där det sällan finns några standardavtal utan de tas fram av jurister för varje affär. Det innebär att lånen hanteras i en manuell process, som är svår att automatisera. Men, det finns ändå mycket som går att förbättra för att göra processen smidigare, säkrare och med hög kvalitet.

Vad krävs det för personliga egenskaper för att jobba som global processansvarig?

– Jag kan egentligen bara svara för mig själv. Jag är ganska analytisk, inlyssnande och pragmatisk och det tror jag är bra egenskaper.

Mimmi anser också att hon har nytta av sin utbildning inom designprocessen.

– I stället för att utgå från en färdig lösning på ett visst problem börjar man med att förstå och definiera problemet utifrån ett kund- eller användarperspektiv. Därefter tar man fram idéer och testar sig fram i en mer iterativ process. Genom att ställa sig frågan varför i många led kommer man ofta fram till helt andra lösningar än man trodde från början.

Vad är roligast med jobbet?

– Att det är helt oförutsägbart. Det dyker ständigt upp nya ärenden som behöver hanteras och kräver omprioritering. Det är kul. Jag vill inte veta i förväg hur mina dagar ser ut även om det kan vara lite frustrerande ibland.

– Vi arbetar i en agil struktur med tvärfunktionella team som består av företrädare för alla delar i kedjan, från affärsenheterna till Business Services och Technology. Det gör att vi kommer nära varandra och får en förståelse för vad som kan vara utmaningar i olika områden. Det är omväxlande, roligt och stimulerande.