Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Mångfald är nödvändigt – Att vara för lika varandra håller inte längre

Image of Mia Hamstedt.
Mia Hamstedt, Chief Inclusion & Diversity Officer.

Nyfikenhet är vad som har format Mia Hamstedts karriär. ”Jag har alltid varit intresserad av människor, drivkrafter och vad som gör att de trivs och presterar.” Sedan 2018 ansvarar hon för SEB:s arbete med inkluderings- och mångfaldsfrågor.

Enligt Mia har det blivit allt viktigare för företag att ta frågor som rör inkludering och mångfald på allvar.

–  Inte bara för att det är det rätta att göra, utan för att det kommer att påverka vilka möjligheter vi har att vara ett framgångsrikt företag även i framtiden. Tidigare kunde det fungera att grupper var homogena. Men allteftersom världen förändras både behöver vi och vill anpassa oss efter den.

Nya kompetenser och mångfald

– En viktig del i arbetet med att tänka och skapa nytt är att anställa personer som bidrar med olika perspektiv, olika erfarenheter och olika sätt att lösa problem.

Något som påverkar SEB och de andra bankerna idag är enligt Mia digitaliseringen.

– Det är inte bara traditionella banker som erbjuder banktjänster och vi möter våra kunder på nya sätt, vilket gör att begreppet bank suddas ut. Dessutom behöver vi hitta nya typer av kompetenser inom vår bransch och hitta nya samarbetsformer, både inom och utom branschen.

En föränderlig värld gör även att det idag är allt viktigare att hela tiden lära nytt och bredda sin kompetens.

– Det är viktigt att vara nyfiken och ha en vilja att hela tiden bredda sin kompetens. Därför har vi på SEB tagit fram läroplattformen SEB Campus som erbjuder utbildningar inom allt från tech till hållbarhet.

Inkludering en del av vår kultur

Mia berättar att hon ser inkludering som en kultur där alla kan vara sig själva och respekteras för vem de är och vad de bidrar med. 

– Alla måste få känna att de är en del av ett sammanhang och att deras bidrag är viktigt. Vi behöver också känna att vi blir lyssnade på, även om vi kanske inte alltid kan få vår vilja igenom.

Inre och yttre mångfald

När det gäller mångfald delar hon in det i två delar: inre och yttre. Den inre handlar exempelvis om personlighet, erfarenhet och hur du löser problem medan den yttre handlar om exempelvis kön, ålder och etnicitet.

– Vi behöver jobba både med den inre och yttre mångfalden. Som individer har vi behov av att se att det finns en mångfald inom ett team eller företag, det är här vi gör vår första bedömning av hur mångfalden fungerar. När vi sedan lär känna personerna kan vi även börja känna av den inre mångfalden och vilket bidrag den har eller inte har.

– Ett team som har tillgång till mångfald kommer över tid att prestera bättre än ett team som är homogent, eller där kulturen inte är tillräckligt inkluderande. Jag har själv haft förmånen att jobba i team med stor mångfald ett antal gånger under min karriär, i den miljön lärde jag mig som mest om mig själv, om andra och vad vi kan åstadkomma tillsammans.

Om Maria Hamstedt

Titel: Inkluderings- och mångfaldschef

Utbildning: Ekonomisk språklig gren på gymnasiet

Kuriosa: Mamma till två söner och numera också farmor. När det finns tid spelar jag golf eller tar en tur på min Harley.