Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Nya regleringar ändrar spelplanen för alla företag

Från Hongkong till London, till Singapore och nu Stockholm. Med erfarenhet från att ha arbetat på globala banker i finanscentrum över hela världen har Linda Jansson fått en djup förståelse för bankbranschen. Idag arbetar hon på SEB:s Privacy Office som Operating Manager, och förklarar varför detta område är så avgörande för bankens utveckling.  

– Jag har aldrig haft en spikrak karriär. Men, jag är alltid nyfiken på att lära mig nya saker, älskar att bryta ner komplexa ämnen och att arbeta i team. Jag började på SEB 2011 som internrevisor inom dåvarande Merchant Banking, och tre år senare uppstod möjligheten för mig att arbeta inom Client Coverage med risk- och regelverksfrågor. Jag tyckte att det lät väldigt spännande att få vara del av bankens resa mot att följa alla nya regleringar som kom efter finanskrisen 2008. Sedan dess har jag fått stort stöd från mina chefer och kollegor, vilket till slut ledde mig till min nuvarande roll.  

Bara åtta år efter att ha börjat på SEB fick Linda ansvaret att bygga ett nytt område inom banken – Group Data Privacy Office (GDPO). Området fokuserar enbart på integritetsregler som påverkar hela banken och inkluderar alla olika divisioner och kontor. GDPO-teamet, som består av tio personer, ansvarar för att sätta ramverk för hur banken på olika nivåer ska följa lagar och regleringar kring dataskydd.  

Att bygga Group Data Privacy Office 

– När man skapar något nytt är det viktigt att förstå den nuvarande situationen, förmågor och affärsplaner innan man identifierar tillvägagångssätt och resultat. Lösningarna måste sedan vara motståndskraftiga, så att de kan anpassas när förutsättningarna förändras. Till en början arbetade vi med lånade resurser från andra delar av banken, men växte organiskt och rekryterade över tid fler personer med olika profiler och kompetenser. Vissa i teamet har färdigheter inom projektledning och transformativt ledarskap, medan andra har inriktning på risk, kontroll och process. 

– Teamet arbetar med 24 utsedda integritetsspecialister som finns inom bankens olika affärsområden. Dessa personer samordnar, stödjer och råder sina respektive områden om olika dataskyddsfrågor. De har därför ett nära samarbete med oss på Privacy Office och fungerar som en brygga mellan oss och resterande delar av banken för att säkerställa att alla arbetar med sekretess. Tillsammans tar vi med oss olika perspektiv för att hitta nya lösningar på ämnen, vilket är särskilt viktigt då den externa miljön ständigt förändras.  

Varför är det så viktigt för banken att arbeta med sekretess?  

– Att skydda personlig information är kritiskt när det kommer till SEB:s roll i samhället. Eftersom vi arbetar mot molnet och ständigt försöker bli mer datadrivna måste vi se till att vi hela tiden fortsätter att respektera människors rättigheter genom att använda deras information på rätt sätt. Våra kunder litar på oss, och med den tilliten kommer respekt och ansvar.  

– Regleringar såsom allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är samhällets sätt att jämna ut spelplanen när det gäller användning av personuppgifter genom att se till att varje företag behandlar människors personuppgifter med integritet. Risken när dessa krav inte möts, som vi har sett med stora techbolag som bötfälls upprepade gånger, är att förtroendet eroderar. Det tar flera år att bygga upp förtroende som kan förloras på bara en sekund.  

– Jag ser regelverksimplementering som en form av affärsutveckling. Nya regleringar förändrar spelreglerna för hur samhället vill att företag ska agera, och alla branscher måste anpassa sig och utvecklas. Att vara en del av den resan är mycket mer spännande och givande än vad man kanske tror. Du får lära dig, vara kreativ och arbeta med olika kollegor och perspektiv för att uppnå ett gemensamt mål.  

Vart hoppas du se sekretessområdet i framtiden?  

– Alla företag över hela världen kämpar fortfarande med att anpassa sig till nya regleringar, men jag är hoppfull och beslutsam. Sekretess är trots allt en mänsklig rättighet. Jag skulle därför vilja se sekretess och dataskydd vara en naturlig del av all daglig verksamhet. Allt vi går på banken berör kunder, vilket innebär att varje dag ger oss en ny möjlighet att visa våra kunder att vi bryr oss om den information de anförtrott oss med. Här kan varje kollega göra skillnad.