Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Way – en viktig pusselbit för att framtidssäkra banken

En del vet vad de vill åstadkomma, men inte hur. Andra vet att något är fel, men inte vad. ”Det är där som vi på SEB Way kommer in, ” säger Jessica Ryer, chef för enheten. ”Vi är bankens interna managementkonsultenhet som säkerställer att divisioner, segment samt produkt- och affärsområden inom banken kan driva de förändringar som krävs för att framtidssäkra banken”. 

SEB Way i Stockholm består av 45 interna managementkonsulter som alla arbetar med uppdrag runtom i banken. Uppdragen omfattar strategiarbete, affärs- och produktinnovation och arbete med att stärka operationell excellens i SEB.   

 – Arbetet går ut på att utmana befintliga strukturer och affärsmodeller och få fler att tänka större – utanför boxen. SEB Way hjälper dem att ta fram nya riktningar eller att förstå grundorsaken till vad som behöver åtgärdas och hur förflyttningen bör ske, säger Jessica Ryer. 

– Vi tillhandahåller strukturer, metoder, verktyg och en stor erfarenhet kring hur man bedriver hållbar förändring över tid.

Olika perspektiv ökar värdet 

SEB Ways arbete går också ut på att säkerställa att banken arbetar kunddrivet, datadrivet och hållbart. 

– Medarbetarnas bakgrund och erfarenhet skiljer sig åt, vilket är viktigt för att få in många olika perspektiv i de frågor vi arbetar med. Flera har tidigare arbetat som managementkonsulter, andra har varit anställda i SEB många år och på flera olika positioner. Den mixen utgör en enorm styrka för oss som team, säger Jessica. 

Hon beskriver arbetsmiljön som prestigelös.

– Alla strävar efter att utvecklas som team. Vi delar med oss av kunskaper och tillsammans förfinar vi våra metoder och verktyg för att säkerställa att vi ständigt ligger i framkant. Vi är i ständig rörelse. 

– Ofta arbetar vi två och två med initiativen, vilket är viktigt för att få fler infallsvinklar. Men alla stöttas med kompetens från hela SEB Way-teamet, säger Jessica. 

Bättre balans mellan arbete och privatliv 

En av internkonsulterna på SEB Way är Anna Asplund. Hon har tidigare jobbat som managementkonsult och säger att arbetet på SEB skiljer sig från det tidigare livet som konsult. 

– Det är intressant att följa ett företag under en längre tid. Eftersom man får arbeta över hela banken, med olika typer av uppdrag, så får man en unik möjlighet att se banken ur olika perspektiv och överblicka hur allt hänger ihop. 

– För mig har bytet till SEB förbättrat min livskvalitet: jag har bättre balans mellan arbete och mitt privatliv och dessutom vet jag var jag kommer att befinna mig rent geografiskt. Jag känner också att jag får tid och möjlighet att utveckla mig själv, mina kollegor och våra arbetssätt utan att behöva göra avkall på debiterbara timmar hos kund, säger Anna.  

Jessica säger att det är spännande att jobba i ett stort bolag som SEB. 

– Här har jag fått möjligheteter jag annars aldrig skulle ha fått, och med tanke på att SEB är en internationell organisation med möjligheter för såväl systemvetare och analytiker som jurister och hållbarhetsexperter finns det fantastiska möjligheter att utvecklas och prova på nya roller utan att behöva byta arbetsgivare. Med rätt inställning kan du gå hur långt som helst.