Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ett kontinuerligt lärande ska vara en naturlig del av jobbet

Niklas Granlunds jobb handlar aldrig om att bli färdig. Med ett arbete som går ut på att främja SEB:s kontinuerliga lärandekultur är han och hans kollegors uppgift i stället att identifiera hela bankens kunskapsbehov och erbjuda relevant kunskapsutveckling till alla drygt 15 000 medarbetare.

– Det här är en konstant rörlig materia, så vi blir per definition aldrig klara, säger Niklas Granlund.

Sedan tre år är han ansvarig för partnerteamet inom Learning & Development inom SEB.  Medarbetarnas roll i teamet är att driva lärande, ledarskap och organisationsutvecklingsfrågor inom banken. Totalt är de omkring 40 personer inom Learning & Development. I samarbete med bankens alla delar arbetar de med att identifiera lärandebehov och utveckla ett relevant kompetensutvecklingserbjudande på alla nivåer. Det innebär ett mycket varierande jobb och är fundamentalt för hela organisationen, menar Niklas Granlund.

– SEB har ju som bank ett samhällsansvar. Vi har funnits i 160 år, men för att vara relevanta för våra kunder och för att hänga med de kommande 160 åren är kompetens och lärande helt avgörande.

Den insikten har också inneburit att SEB jobbar dedikerat med nya sätt att integrera lärande i bankens företagskultur. Sedan flera år finns lärande med som en del i SEB:s övergripande affärsplan. Eller som Niklas Granlund uttrycker det, ”det är alltså ingen sidorätt, utan en av huvudrätterna”.

Vill att lärande ska komma av nyfikenhet

Själv har han en bakgrund som managementkonsult under närmare 20 års tid. Att 2018 börja jobba inom SEB var ett i högsta grad medvetet val.

– Jag jobbade innan dess som konsult med ett stort projekt inom det som i dag är SEB:s techdivision och som bestod i att förankra deras affärsplan. Jag gillade verkligen att jobba här, så när det dök upp en möjlighet ansökte jag – och på den vägen är det.

Att förändra synen på lärande och att integrera det som en mer naturlig del i drygt 15 000 medarbetares arbetsvardag är en stimulerande utmaning, konstaterar Niklas Granlund. Det finns ingen ”one size fits all”. Snabba förändringar inom digitalisering, nya lagkrav och ökat fokus på hållbarhet är några av många kunskapsområden som via inspirerande lärerbjudanden ska göras tillgängliga för alla.

– Vi vill inte heller att ett kontinuerligt lärande ska uppfattas som en pekpinne. Det ska komma utav nyfikenhet och glädje och vara en naturlig del av jobbet. Och vi ser det inte som något begränsat, allt kan vara lärande: från att lyssna på en podd om bankernas framtid till att coacha varandra i ett team, säger Niklas Granlund.

Medarbetare från andra länder delar lärandet

Ett stort steg blev lanseringen 2018 av den digitala lärandeplattformen SEB Campus. Plattformen är tillgänglig för alla medarbetare inom organisationen.

– Här kan du både söka kunskap, dela med dig av din egen, ta del av kompetensutveckling på olika sätt och interagera med andra medarbetare.

Niklas Granlund konstaterar att plattformen snabbt blivit en motor för olika former av kompetensutveckling för hela banken. Vid årsskiftet hade 15 136 medarbetare någon gång varit inne på SEB Campus, ett antal som Niklas Granlund gläds åt.

För att ytterligare boosta det kontinuerliga lärandet har den återkommande processen ”Skolstart” skapats. Den äger rum i slutet av augusti.

– Vi har även ’Vårterminsstart’ som äger rum i början av kalenderåret.

Med hjälp av medarbetare från hela SEB:s globala organisation hålls webinarier och coachas medarbetare, med syfte att både ge insikter utifrån och sprida kunskaper inom organisationen, på SEB:s alla marknader.

– Lärandet är ju globalt och hjälper oss att bygga broar och minska förekomsten av silos. Det är häftigt att kunna dela perspektiv med kollegor från Singapore, New York och Vilnius, säger Niklas Granlund.

Hur långt känner du att ni har kommit med att göra det kontinuerliga lärandet till en del av vardagen inom organisationen?

– Vi har haft en god start och har en bra motor i SEB Campus, även om vi inte är helt framme ännu vad gäller att befästa den här typen av kultur. Nu är vi i ett skede där vi behöver avsätta mer tid för lärande och se det som en naturlig del av jobbet. Men det är kul och det finns oändliga möjligheter i SEB Campus. Vi har att göra med människor och vad är mer inspirerande att jobba med än att möjliggöra för andra personer att växa?

Det här är Learning & Development

Learning & Development är ett kompetensområde inom HR och består av cirka 40 medarbetare i Sverige och Litauen. L&D utgörs av tre team – L&D Partners, L&D Specialists och L&D Delivery Specialists. En av deras främsta uppgifter är att identifiera hela organisationens lärandebehov och utveckla ett relevant kompetensutvecklingserbjudande för bankens drygt 15 000 medarbetare. Arbetet sker i samarbete med andra delar av organisationen, såsom övriga HR och samtliga divisioner.

Hur kunskapsbehoven ser ut identifieras främst genom en process som heter Strategic Workforce Planning. Learning & Development-teamen urskiljer på olika nivåer organisationens mest prioriterade kompetensbehov och utvecklar och sprider därifrån möjligheter till lärande