Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Stor satsning på att investera och bygga nytt

Einar Hedman, IT-chef inom SEB Pension & Försäkring
Einar Hedman, IT-chef inom SEB Pension & Försäkring

SEB:s pensionsbolag är inne i en resa för att modernisera hela sitt IT-landskap. ”Det är roligt att vi gör en stor satsning och har fått möjlighet att investera och bygga nytt”, säger Einar Hedman, IT-chef inom SEB Pension & Försäkring.

Einar Hedman basar över en IT-organisation som består av omkring 170 personer, varav ett 100-tal i Sverige och drygt 70 i Kuala Lumpur, Malaysia. De jobbar helt integrerat över gränserna inom ramen för enhetens agila organisation.

Einar har jobbat hela sitt yrkesliv inom försäkringsbranschen, först med administrativ utveckling och senare med IT-utveckling. Han har arbetat på SEB Pension & Försäkring sedan 2007, varav de senaste nio åren som IT-chef.

Hur har IT-verksamheten förändras under den här tiden?

– Under de första åren handlade jobbet mycket om att göra anpassningar i våra bassystem så fort vi vann upphandlingar, tecknade avtal om nya tjänstepensionsplaner eller det kom nya regelverk. Det tar kostar både tid och pengar när man behöver göra ändringar i de gamla stordatorbaserade bassystemen och parallellt bygga moderna gränssnitt som interagerar med de gamla systemen.

– Nu har vi inlett en resa för att modernisera hela vårt IT-landskap. Målet i slutändan är att skapa flexibilitet så att vi på ett enkelt sätt kan skapa erbjudanden som går att anpassa efter våra kunders, distributörers och partners behov.

Moderniseringen syftar till att frikoppla basförsäkringssystemen från det som ligger ovanför dem. I det ovanliggande lagret är målet att skapa moderna gränssnitt som kan användas för exempelvis självbetjäning för kunderna, byggas in i affärsprocesser för dem som säljer SEB:s pensionsprodukter eller för att effektivisera intern administration.

– Vi pratar om att göra data konsumerbar så att den går att använda för exempelvis rådgivning, framtagande av offertunderlag eller utveckling av interna processer utan att det påverkar bassystemen. När datan sedan har använts på detta sätt skickas den tillbaka till bassystemen, som kan ägna sig åt det de är bra på, nämligen att med hög driftsäkerhet processa stora datamängder.

Vad behövs för att möta kunderna i framtiden?

– Vi måste kunna möta kunderna där de vill bli mötta och öka flexibiliteten så att våra företagskunder kan anpassa lösningarna efter vad som passar dem. Vissa företag vill exempelvis betala för pensionsrådgivning för sina anställda, medan andra vill att det ska erbjudas som en frivillig extratjänst som medarbetarna själva betalar för. Vi måste gå från ”one size fits all” till flexibilitet.

SEB Pension & Försäkring är i dag ett rent produktbolag. Det innebär att all försäljning sker antingen genom SEB:s bankrörelse eller via externa försäkringsförmedlare och partners.

Hur påverkar detta IT-verksamheten?

– För oss är det viktiga att vi blir väldigt bra på att skapa gränssnitt mot våra distributörer så att de i förlängningen kan erbjuda våra produkter i sina egna gränssnitt. En rådgivare på SEB

ska exempelvis inte behöva arbeta i ett separat system från oss, utan kunna ta fram en offert på en försäkring i samma miljö som han eller hon behandlar ett bolån.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Just nu är det faktiskt att vi får investera och bygga nytt. Det är inte så ofta man har möjlighet att göra det på den här nivån. Det är attraktivt för befintliga och nya medarbetare att få möjlighet att både bygga nya saker i de mest moderna miljöerna och modernisera de gamla systemen, säger han.