Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

"Spännande leda specialister med drivkraft och innovationsanda"

Anneli Coehn

– Att jobba med IT på en bank är spännande. Vi ansvarar för att hålla uppe vår befintliga driftsmiljö samtidigt som vi bygger framtidens bank. Det säger Anneli Coehn, chef för 120 medarbetare på en avdelning som ansvarar för hosting- och integrationstjänster.   

Anneli Coehn började i SEB:s Techprogram för nio år sedan och var då som 30-åring en av de äldsta deltagarna i programmet. Det faktum att hon redan hade en viss arbetslivserfarenhet upplevde hon som en fördel eftersom hon därmed lättare kunde tillgodogöra sig och dra nytta av de kunskaper hon fick genom programmet och snabbt bidra i verksamheten. 

Vägen till techprogrammet och SEB var inte spikrak. Efter gymnasiestudier och en magisterexamen i Litteraturvetenskap förenade Anneli nytta med nöje och sadlade om till ridinstruktör. 

– Inom ridsporten blev jag intresserad av ledarskap och i de anställningar jag hade blev jag också involverad i verksamhetsutveckling med hjälp av IT. De två faktorerna blev avgörande när jag vid 27 års ålder började plugga IT och ledarskap vid Karlstads Universitet. 

Vad var det som gjorde att du sökte till SEB:s traineeprogram efter utbildningen?

– Det grundade sig i att jag hade ett rent privatekonomiskt intresse. Däremot var jag, liksom många andra, ovetande om hur stor IT-verksamheten är inom en bank. Det upptäckte jag när jag började på programmet. IT är ingen stödfunktion inom bankbranschen utan en del av kärnverksamheten. 

Vad gör du i din roll?

– Jag är chef över en avdelning med 120 medarbetare. Vi ansvarar för servrar, databaser, integrationstjänster och att möjliggöra nyttjandet av privata och publika molnlösningar. Min ledarroll handlar om att bygga team med rätt kompetens och engagemang. Vi arbetar driftsnära och när det smäller till och någonting blir fel måste man kunna lita på att ha rätt personer på plats, med rätt kompetens och förmåga att lösa problemen. Det är ett häftigt samarbete mellan våra team. 

Hur skulle du beskriva din ledarfilosofi?

– Det handlar om att ge en tydlig övergripande riktning men även mycket om att lyssna, vara lyhörd och nyfiken. Det resulterar ofta i att andra vågar kliva fram och utforska sin egen kompetens och drivkraft. 

Hur ser könsfördelningen ut på din avdelning?

– I dag är en femtedel av personalen på min avdelning kvinnor, men när jag började var det betydligt färre.

– De flesta som utbildar sig inom våra kompetensområden är män, vilket avspeglas i rekryteringsprocesserna, men jag ser även att vi går mot en diversifiering i specialistrollerna som gynnar mångfald generellt på arbetsplatsen. Detta är något vi strävar efter inte bara i avseendet män och kvinnor, utan på alla plan, eftersom det skapar en mer intressant och dynamisk arbetsplats där fler perspektiv tas i beaktande.

Jag upplever kulturen som öppen och att alla har samma möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll baserat på engagemang och ambition.

Hur upplever du SEB:s kultur?

– Det finns en enorm drivkraft och innovationsanda. Jag upplever att vi i stor utsträckning möjliggör för specialisterna i verksamheten att vara en aktiv del i beslutsfattandet. Jag ger de strategiska ramarna, men sedan är det upp till våra specialister att fylla dem med det som är relevant för att vi ska bidra till SEB:s verksamhet på ett bra sätt. 

– SEB är en arbetsgivare med en mängd olika yrkesroller och sammanhang att utvecklas inom. Har man en stark egen drivkraft och ambition finns det många möjligheter.

Jag upplever att vi har en, i positiv mening, prestationsinriktad arbetsplats där begreppet karriär är brett och kan innebära utveckling både inom ledarskap och som specialist och där resultatet är viktigare än prestige.