Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Agilt arbetssätt

“Agile at SEB” är ett initiativ och en övergång för alla anställda att agera agilt i sitt arbete.

Idag har vi på SEB redan många globala team och tribes som arbetar agilt, men vi har fortfarande mycket spännande utveckling att göra inom området. Den stora förändringen inträffar när vi alla har ett agilt tillvägagångssätt!

Vi lever i en snabbt föränderlig värld! Det pågår ett ständigt teknikskifte med en ökad digitalisering och automatisering. Vi ser också en ökad konkurrenssituation till följd av nya bolag och en hög innovationstakt inom fintech. Inträdesbarriärerna till den finansiella marknaden blir lägre till följd av ett nytt finansiellt ekosystem, med ökade inslag av bland annat open banking. Detta samtidigt som kraven när det gäller det personligt skyddet vid datainsamling blir allt strängare. Men det kanske allra viktigaste, och mest genomgripande, är att kunders beteende förändras snabbare än någonsin. Det gäller minst kundernas krav på tjänsternas och produkternas kundnytta, snabbhet, säkerhet och tillförlitlighet. 

Till följd av dessa snabba förändringar blir det än viktigare för oss att förbli relevanta som bolag, både för kunderna och för våra anställda. Det är anledningen till att vi nu etablerar ett nytt arbetssätt när det gäller utvecklingen av verksamheten: Agile at SEB.

Det övergripande målet med Agile at SEB är att stärka både kundvärdet och aktieägarvärdet i bolaget. Detta ska ske genom att:

  • stärka vår förmåga att identifiera och lösa vår kunders problem
  • höja kvaliteten på våra tjänster genom att dessa är mer precisa och relevanta när det gäller att svara på kundernas behov
  • förbättra och snabba på beslutsprocesser
  • stärka och motivera våra medarbetare genom att delegera ansvar inom vissa givna ramar
  • skapa en långvarig och stabil organisation för kontinuerlig kapacitetsutveckling genom lärande

Agile at SEB omfattar samtliga personer som i dag verkar direkt, eller indirekt, med affärsutveckling, inom såväl interna som externa enheter inom banken.