Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Innovation och digitalisering

SEB är en av Sveriges största arbetsgivare inom tech och innovationsarbetet har varit en del av företagets dna i 160 år. Det faktum att arbetet utvecklas hela tiden lockar nya problemlösare – som vill vara en del av en bransch i förändring.

Sedan 2015 har SEB:s egna Innovation lab uppmuntrat medarbetare att ta sina idéer vidare och skapa nya lösningar. Employee innovation är en viktig del av SEB och nu utvecklas arbetet genom interna hackatons på olika teman. Medarbetare uppmuntras att tänka nytt och framförallt utmana – både sig själva, branschen och kunderna. I november 2020 hölls exempelvis ett digitalt hackaton på temat ”Banking beyond the backlog” – och det hade fler deltagare än någonsin.

Innovation och digital teknik handlar mycket om att hitta smarta lösningar för att förstå kundens behov. SEB arbetar insiktsdrivet och behovsstyrt genom metoder som Service design, UX design och Design thinking. Att hela tiden utmana tidigare arbetssätt och försöka se saker ur kundens perspektiv är en viktig del i att skapa nya tjänster som stöttar och hjälper kunden framåt.

Det finns också en stark ambition att bidra till hållbar utveckling. Framgångsrika företag skapar tillväxt och genom att finansiera och investera i innovativa företag inom exempelvis hållbar infrastruktur, förnybar energi och ny teknik har SEB en viktig roll. SEB stödjer även företag att hitta nya innovativa finansieringslösningar som exempelvis gröna obligationer, och genom mikrofinansieringsfonder bidrar företaget till att lösa ekonomiska, miljömässiga och sociala utmaningar i utvecklingsländer.