Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Agilt arbetssätt på SEB

Agile at SEB; initiativet för att alla anställda ska agera agilt i sitt arbete, har utvecklats till ett väsentligt tankesätt ,som används inom många delar av banken. Vi är stolta över att i dagsläget ha flera globala team som arbetar agilt, men vår innovationsresa är långt ifrån över. 

Till följd av ett ständigt teknikskifte, ökad automatisering samt en hög innovationstakt inom fintech och andra bolag ser vi en ökad konkurrenssituation. Med ett nytt finansiellt ekosystem blir inträdesbarriärerna till den finansiella marknaden lägre, bland annat med ökade inslag av open banking och nya tekniker såsom AI. Men det kanske allra viktigaste, och mest genomgripande, är det förändrade kundbeteendet som ställer krav på ökad snabbhet, säkerhet och tillförlitlighet. 

Dessa förändringar gör det allt viktigare för oss som bolag att förbli relevanta och pålitliga, såväl för kunder och för våra anställda. Därför fortsätter vi att utveckla vårt arbetssätt med “Agile at SEB” över hela organisationen och med syfte att stärka kund- och aktieägarvärdet i bolaget. Detta gör vi genom att:

  • Stärka vår förmåga att identifiera och möta våra kunders behov,
  • Höja kvaliteten och relevansen på våra tjänster utifrån dessa kundbehov,
  • Förenkla och effektivisera beslutsprocesser,
  • Stärka och motivera våra medarbetare genom att delegera ansvar inom vissa givna ramar,
  • Bygga en långvarig och stabil organisation för kontinuerlig kapacitetsutveckling genom lärande. 

“Agile at SEB” omfattar samtliga personer som idag verkar direkt, eller indirekt, med affärsutveckling, inom såväl interna som externa enheter inom banken. Tillsammans skapar vi ett mer agilt tankesätt.