Utestående aktier

Antal utestående aktier 
29 mars 2018
Serie ASerie CTotalt antal aktier
Totalt antal aktier 2 170 019 294 24 152 508 2 194 171 802
Återköpta aktier för långsiktiga incitamentsprogram -28 948 626 0 -28 948 626
Återköpta aktier för kapitaländamål * 0 0 0
Summa utestående aktier

2 141 070 668

24 152 508

2 165 223 176

* Beslut vid årsstämman 2018, inga återköp gjorda