Utestående aktier

Antal utestående aktier 
28 februari 2021
Serie ASerie CTotalt antal aktier
Totalt antal aktier 2 170 019 294 24 152 508 2 194 171 802
Återköpta aktier för långsiktiga incitamentsprogram

-31 521 107

0 -31 521 107
Återköpta aktier för kapitaländamål * 0 0 0
Summa utestående aktier

2 138 498 187

24 152 508

2 162 650 695

* Beslut vid årsstämman 2020, inga återköp gjorda