Utestående aktier

Antal utestående aktier 
31 december 2017
Serie ASerie CTotalt antal aktier
Totalt antal aktier 2 170 019 294 24 152 508 2 194 171 802
Återköpta aktier för långsiktiga incitamentsprogram -27 125 923 0 -27 125 923
Återköpta aktier för kapitaländamål * 0 0 0
Summa utestående aktier

2 142 893 371

24 152 508

2 167 045 879

* Beslut vid årsstämman 2017, inga återköp gjorda