Utestående aktier

Antal utestående aktier 
28 februari 2018
Serie ASerie CTotalt antal aktier
Totalt antal aktier 2 170 019 294 24 152 508 2 194 171 802
Återköpta aktier för långsiktiga incitamentsprogram -30 640 528 0 -30 640 528
Återköpta aktier för kapitaländamål * 0 0 0
Summa utestående aktier

2 139 378 766

24 152 508

2 163 531 274

* Beslut vid årsstämman 2018, inga återköp gjorda