Utestående aktier

Antal utestående aktier 
31 augusti 2018
Serie ASerie CTotalt antal aktier
Totalt antal aktier 2 170 019 294 24 152 508 2 194 171 802
Återköpta aktier för långsiktiga incitamentsprogram -31 085 629 0 -31 085 629
Återköpta aktier för kapitaländamål * 0 0 0
Summa utestående aktier

2 138 933 665

24 152 508

2 163 086 173

* Beslut vid årsstämman 2018, inga återköp gjorda