Utestående aktier

Antal utestående aktier 
30 april 2021
Serie ASerie CTotalt antal aktier
Totalt antal aktier 2 170 019 294 24 152 508 2 194 171 802
Återköpta aktier för långsiktiga incitamentsprogram

-30 551 466

0 -30 551 466
Återköpta aktier för kapitaländamål * 0 0 0
Summa utestående aktier

2 139 467 828

24 152 508

2 163 620 336

* Beslut vid årsstämman 2021, inga återköp gjorda