Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Utestående aktier

Antal utestående aktier
30 september 2021
Serie A Serice C Totalt antal aktier
Totalt antal aktier 2,170,019,294 24,152,508 2,194,171,802
Återköpta aktier för långsiktiga incitamentsprogram 28,043,462- 0 28,043,462-
Återköpta aktier för kapitaländamål* 0 0 0
Summa utestående aktier 2,141,975,832 24,152,508 2,166,128,340

*Beslut vid årsstämman 2021, inga återköp gjorda.