Utestående aktier

Antal utestående aktier 
30 november 2018
Serie ASerie CTotalt antal aktier
Totalt antal aktier 2 170 019 294 24 152 508 2 194 171 802
Återköpta aktier för långsiktiga incitamentsprogram -30 317 291 0 -30 317 291
Återköpta aktier för kapitaländamål * 0 0 0
Summa utestående aktier

2 139 702 003

24 152 508

2 163 854 511

* Beslut vid årsstämman 2018, inga återköp gjorda