Utestående aktier

Antal utestående aktier 
31 mars 2020
Serie ASerie CTotalt antal aktier
Totalt antal aktier 2 170 019 294 24 152 508 2 194 171 802
Återköpta aktier för långsiktiga incitamentsprogram -28 666 438 0 -28 666 438
Återköpta aktier för kapitaländamål * 0 0 0
Summa utestående aktier

2 141 352 856

24 152 508

2 165 505 364

* Beslut vid årsstämman 2019, inga återköp gjorda