Utestående aktier

Antal utestående aktier 
31 oktober 2020
Serie ASerie CTotalt antal aktier
Totalt antal aktier 2 170 019 294 24 152 508 2 194 171 802
Återköpta aktier för långsiktiga incitamentsprogram

-33 485 043

0 -33 485 043
Återköpta aktier för kapitaländamål * 0 0 0
Summa utestående aktier

2 136 534 251

24 152 508

2 160 686 759

* Beslut vid årsstämman 2020, inga återköp gjorda