Utestående aktier

Antal utestående aktier 
20 juni 2018
Serie ASerie CTotalt antal aktier
Totalt antal aktier 2 170 019 294 24 152 508 2 194 171 802
Återköpta aktier för långsiktiga incitamentsprogram -31 023 385 0 -31 023 385
Återköpta aktier för kapitaländamål * 0 0 0
Summa utestående aktier

2 138 995 909

24 152 508

2 163 148 417

* Beslut vid årsstämman 2018, inga återköp gjorda