Utestående aktier

Antal utestående aktier 
31 augusti 2020
Serie ASerie CTotalt antal aktier
Totalt antal aktier 2 170 019 294 24 152 508 2 194 171 802
Återköpta aktier för långsiktiga incitamentsprogram

-36 361 061

0 -36 361 061
Återköpta aktier för kapitaländamål * 0 0 0
Summa utestående aktier

2 133 658 233

24 152 508

2 157 810 741

* Beslut vid årsstämman 2020, inga återköp gjorda