Utestående aktier

Antal utestående aktier 
31 augusti 2019
Serie ASerie CTotalt antal aktier
Totalt antal aktier 2 170 019 294 24 152 508 2 194 171 802
Återköpta aktier för långsiktiga incitamentsprogram -33 538 080 0 -33 538 080
Återköpta aktier för kapitaländamål * 0 0 0
Summa utestående aktier

2 136 481 214

24 152 508

2 160 633 722

* Beslut vid årsstämman 2019, inga återköp gjorda