Utestående aktier

Antal utestående aktier 
30 juni 2020
Serie ASerie CTotalt antal aktier
Totalt antal aktier 2 170 019 294 24 152 508 2 194 171 802
Återköpta aktier för långsiktiga incitamentsprogram -27 063 428 0 -27 063 428
Återköpta aktier för kapitaländamål * 0 0 0
Summa utestående aktier

2 142 955 866

24 152 508

2 167 108 374

* Beslut vid årsstämman 2019, inga återköp gjorda