Utestående aktier

Antal utestående aktier 
31 december 2019
Serie ASerie CTotalt antal aktier
Totalt antal aktier 2 170 019 294 24 152 508 2 194 171 802
Återköpta aktier för långsiktiga incitamentsprogram -31 499 321 0 -31 499 321
Återköpta aktier för kapitaländamål * 0 0 0
Summa utestående aktier

2 138 519 973

24 152 508

2 162 672 481

* Beslut vid årsstämman 2019, inga återköp gjorda