Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Klicka här för att logga in!

Utestående aktier

Antal utestående aktier
30 juni 2021
Serie A Serice C Totalt antal aktier
Totalt antal aktier 2,170,019,294 24,152,508 2,194,171,802
Återköpta aktier för långsiktiga incitamentsprogram 28,038,215- 0 28,038,215-
Återköpta aktier för kapitaländamål* 0 0 0
Summa utestående aktier 2,141,981,079 24,152,508 2,166,133,587

*Beslut vid årsstämman 2021, inga återköp gjorda.