Utestående aktier

Antal utestående aktier 
30 april 2019
Serie ASerie CTotalt antal aktier
Totalt antal aktier 2 170 019 294 24 152 508 2 194 171 802
Återköpta aktier för långsiktiga incitamentsprogram -33 149 583 0 -33 149 583
Återköpta aktier för kapitaländamål * 0 0 0
Summa utestående aktier

2 136 869 711

24 152 508

2 161 022 219

* Beslut vid årsstämman 2019, inga återköp gjorda