Utestående aktier

Antal utestående aktier 
31 oktober 2018
Serie ASerie CTotalt antal aktier
Totalt antal aktier 2 170 019 294 24 152 508 2 194 171 802
Återköpta aktier för långsiktiga incitamentsprogram -30 674 838 0 -30 674 838
Återköpta aktier för kapitaländamål * 0 0 0
Summa utestående aktier

2 139 344 456

24 152 508

2 163 496 964

* Beslut vid årsstämman 2018, inga återköp gjorda