Utdelning

SEB:s mål är att dela ut 40 procent eller mer av vinst per aktie.

Vinst och utdelning per aktie
Nettoresultat Total utdelning
2015 16581 11502
2016 15978 12067
2017 17925 12461
2018 23134 17277
2019 20177 0
2020 15746 8861
  2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nettoutdelning, SEK m 16581 15970 17925 23134 20177  15,746
Utdelning per aktie, SEK 5,25 5,50 5,75 6,50 0 4,10
Utdelning i relation till årets resultat 69% 113% 77% 70% n.a. 53%