Utdelning

SEB:s mål är att dela ut 40 procent eller mer av vinst per aktie.

Vinst och utdelning per aktie
Nettoresultat Total utdelning
2012 11654 6028
2013 14778 8769
2014 19219 10388
2015 16581 11502
2016 15978 12067
  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nettoutdelning, SEK m 11 144 11 654 14 778 19 219 16 581 15 978
Utdelning per aktie, SEK 1,75 2,75 4,00 4,75 5,25 5,50
Utdelning i relation till årets resultat 35% 52% 59% 54% 69% 113%