Utdelning

SEB:s mål är att dela ut 40 procent eller mer av vinst per aktie.

Vinst och utdelning per aktie
Nettoresultat Total utdelning
2012 11654 6028
2013 14778 8769
2014 19219 10388
2015 16581 11502
2016 15978 12067
2017 17925 12461
2018 23134 17277
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nettoutdelning, SEK m 11654 14778 19219 16581 15970 17925 23134
Utdelning per aktie, SEK 2,75 4,00 4,75 5,25 5,50 5,75 6,50
Utdelning i relation till årets resultat 52% 59% 54% 69% 113% 77% 70%