Konsensusestimat

Genomsnitt per rad
Mkr2020 Kv12020 Helår2021 Helår2022 Helår
Räntenetto6 04824 50325 17325 858
Provisionsnetto4 65219 41120 00120 519
Nettoresultat av finansiella transaktioner1 5636 1716 2576 336
Intäkter12 40250 67652 02853 309
Personalkostnader-3 719-14 919-15 124-15 375
Kostnader-5 766-23 282-23 628-23 998
Resultat före kreditförluster6 63627 39528 40029 312
Kreditförluster-510-2 110-2 410-2 597
Rörelseresultat6 12625 28525 99026 715
EPS2,249,279,519,78
DPS6,466,706,98
Kärnprimärkapitalrelation, %17,717,517,717,9

Konsensus färdigställt: 19 februari 2020
Källa: Infront Data

Deltagare

Autonomous Research
Citi Investment Research
Deutsche Bank
DNB Markets
Handelsbanken Capital Markets
JP Morgan
Kepler Cheuvreux
Morgan Stanley
Nordea Markets
Redburn Partners
Societe Generale
UBS