Konsensusestimat

Genomsnitt per rad
Mkr2020 Kv42020 Helår2021 Helår2022 Helår
Räntenetto6 35724 94125 46826 109
Provisionsnetto4 66517 95418 73219 296
Nettoresultat av finansiella transaktioner1 5216 0126 0936 187
Intäkter12 67449 32550 81152 122
Personalkostnader-3 867-14 935-15 109-15 236
Kostnader-6 034-22 939-23 217-23 516
Resultat före förväntade kreditförluster6 64026 38527 59428 606
Förväntade kreditförluster, netto-764-6 046-3 458-2 700
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster5 87620 33924 13526 052
Jämförelsestörande poster-1 000
Rörelseresultat5 87619 33924 13526 052
EPS2,157,078,869,52
DPS7,226,136,49
Kärnprimärkapitalrelation, %18,918,918,919,1

Konsensus färdigställt: 17 november 2020
Källa: Infront Data

Deltagare

ABG Sundal Collier
Arctic Securities
Barclays Capital
Carnegie
Citi Investment Research
Credit Suisse
Danske Bank Markets
Deutsche Bank
DNB Markets
Exane BNP Paribas
Goldman Sachs
Handelsbanken Capital Markets
Kepler Cheuvreux
Nordea Markets
Redburn Partners
Societe Generale
UBS