Konsensusestimat

Genomsnitt per rad
Mkr2021 Kv12021 Helår2022 Helår2023 Helår
Räntenetto6 30025 60026 26827 049
Provisionsnetto4 66918 95419 55620 168
Nettoresultat av finansiella transaktioner1 5856 1366 1666 201
Intäkter12 65851 13152 43753 869
Personalkostnader-3 736-15 219-15 397-15 562
Kostnader-5 714-23 080-23 398-23 686
Resultat före förväntade kreditförluster6 94428 05129 03930 183
Förväntade kreditförluster, netto-780-3 330-2 381-2 383
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster6 16324 71826 65527 797
Jämförelsestörande poster
Rörelseresultat6 16324 71826 65527 797
EPS2,269,059,7410,16
DPS4,634,995,34
Kärnprimärkapitalrelation, %21,020,119,919,9

Konsensus färdigställt: 22 april 2021
Källa: Infront Data

Deltagare

ABG Sundal Collier
Arctic Securities
Autonomous Research
BofA Securities
Barclays Capital
Berenberg Bank
Carnegie
Credit Suisse
Danske Bank Markets
Deutsche Bank
DNB Markets
Goldman Sachs
Handelsbanken Capital Markets
Keefe, Bruyette & Woods
Kepler Cheuvreux
Mediobanca
Nordea Markets
Redburn Partners
UBS