Konsensusestimat

Genomsnitt per rad
Mkr2017 Kv32017 Helår2018 Helår2019 Helår
Räntenetto4 97419 58420 51321 564
Provisionsnetto4 34518 06018 73019 391
Nettoresultat av finansiella transaktioner1 5786 7596 5616 633
Intäkter11 10545 31246 63848 417
Personalkostnader-3 535-14 368-14 42414 524
Kostnader-5 386-21 889-21 91422 035
Resultat före kreditförluster5 71823 42324 72426 382
Kreditförluster-291-1 046-1 428-1 588
Rörelseresultat5 41522 29723 25224 756
EPS1,927,958,288,81
DPS5,786,046,36
Kärnprimärkapitalrelation, %19,0819,0619,2919,52

Konsensus färdigställt: 21 augusti 2017
Källa: SME Direkt

Deltagare

ABG Sundal Collier
Arctic Securities
Barclays Capital
Carnegie
Citi Investment Research
Credit Suisse
Danske Bank Markets
DNB Markets
Exane BNP Paribas
Goldman Sachs & Co
Handelsbanken Capital Markets
Macquarie Securities
Morgan Stanley
Nordea Markets
Pareto Securities
RBC Capital Markets
Societe Generale
Swedbank