Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Flaggningsanmälan

I överensstämmelse med reglerna i lagen om handel med finansiella instrument ska bl a aktieägare i Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) anmäla (flagga) vissa ändringar i innehavet av aktier i SEB både till Finansinspektionen och till SEB.

En sådan anmälan ska göras inom en viss tid från när olika nivåer av ägande och/eller röstetal passeras. Tidsfrist för anmälan och de vid var tid aktuella nivåerna av förändrat ägande framgår av lagen.

Anmäl större förändringar

Anmälan till SEB görs via e-mail till pawel.wyszynski@seb.se