Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Återköp av egna aktier

SEB kan köpa tillbaka egna aktier för kapitaländamål och långsiktiga aktieprogram för anställda. Bemyndiganden från bolagsstämman och annan information om återköp av aktier finns nedan.

Information om aktieåterköpen publiceras veckovis.

Aktieåterköpsprogram

Relaterade pressmeddelanden

Veckorapporter – arkiv

Bemyndigande från årsstämman

Den 4 april 2023 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och/eller serie C för kapitaländamål och för de långfristiga aktieprogrammen. Mandatet innebär att banken får förvärva högst så många aktier att bankens sammanlagda innehav av egna aktier inklusive bankens egna aktier i värdepappersrörelsen uppgår till maximalt tio procent av det totala antalet aktier i banken. Förvärven får enbart ske på Nasdaq Stockholm AB.

I enlighet med detta beslöt styrelsen vid sitt konstituerande möte den 4 april 2023 också, med stöd av årsstämmans bemyndigande, om förvärv och överlåtelse av högst 43 700 000 aktier av serie A för SEB:s långfristiga aktieprogram. 

Den 22 mars 2022 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och/eller serie C för kapitaländamål och för de långfristiga aktieprogrammen. Mandatet innebär att banken får förvärva högst så många aktier att bankens sammanlagda innehav av egna aktier inklusive bankens egna aktier i värdepappersrörelsen uppgår till maximalt tio procent av det totala antalet aktier i banken. Förvärven får enbart ske på Nasdaq Stockholm AB.

I enlighet med detta beslöt styrelsen vid sitt konstituerande möte den 22 mars 2022 också, med stöd av årsstämmans bemyndigande, om förvärv och överlåtelse av högst 39 800 000 aktier av serie A för SEB:s långfristiga aktiebaserade program samt om återköp av SEB aktier av serie A för ett belopp upp till 2,5 miljarder kronor för kapitaländamål.

Den 30 mars 2021 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och/eller serie C för kapitaländamål och för de långfristiga aktieprogrammen. Mandatet innebär att banken får förvärva högst så många aktier att bankens sammanlagda innehav av egna aktier inklusive bankens egna aktier i värdepappersrörelsen uppgår till maximalt tio procent av det totala antalet aktier i banken. Förvärven får endast ske på Nasdaq Stockholm AB.

I enlighet med detta beslöt styrelsen vid sitt konstituerande möte den 30 mars 2021 att förvärv och överlåtelse av högst 52 500 000 egna aktier av serie A för SEB:s långfristiga aktieprogram kan ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2022.

Den 29 juni 2020 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och/eller serie C för kapitaländamål och för de långfristiga aktieprogrammen. Mandatet innebär att banken får förvärva högst så många aktier att bankens sammanlagda innehav av egna aktier inklusive bankens egna aktier i värdepappersrörelsen uppgår till maximalt tio procent av det totala antalet aktier i banken. Förvärven får endast ske på Nasdaq Stockholm AB.

I enlighet med detta beslöt styrelsen vid sitt konstituerande möte den 29 juni 2020 att förvärv och överlåtelse av högst 51 100 000 egna aktier av serie A för SEB:s långfristiga aktieprogram kan ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2021.

Den 26 mars 2019 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och/eller serie C för kapitaländamål och för de långfristiga aktieprogrammen. Mandatet innebär att banken får förvärva högst så många aktier att bankens sammanlagda innehav av egna aktier inklusive bankens egna aktier i värdepappersrörelsen uppgår till maximalt tio procent av det totala antalet aktier i banken. Förvärven får endast ske på Nasdaq Stockholm AB.

I enlighet med detta beslöt styrelsen vid sitt konstituerande möte den 26 mars att förvärv och överlåtelse av högst 50 600 000 egna aktier av serie A för SEB:s långfristiga aktieprogram kan ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2020.

Den 26 mars 2018 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och/eller serie C för kapitaländamål och för de långfristiga aktieprogrammen. Mandatet innebär att banken får förvärva högst så många aktier att bankens sammanlagda innehav av egna aktier inklusive bankens egna aktier i värdepappersrörelsen uppgår till maximalt tio procent av det totala antalet aktier i banken. Förvärven får endast ske på Nasdaq Stockholm AB.

I enlighet med detta beslöt styrelsen vid sitt konstituerande möte den 26 mars att förvärv och överlåtelse av högst 45 200 000 egna aktier av serie A för SEB:s långfristiga aktieprogram kan ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2019.

Den 28 mars 2017 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och/eller serie C för kapitaländamål och för de långfristiga aktieprogrammen. Mandatet innebär att banken får förvärva högst så många aktier att bankens sammanlagda innehav av egna aktier inklusive bankens egna aktier i värdepappersrörelsen uppgår till maximalt tio procent av det totala antalet aktier i banken. Förvärven får endast ske på Nasdaq Stockholm AB.

I enlighet med detta beslöt styrelsen vid sitt konstituerande möte den 28 mars att förvärv och överlåtelse av högst 44 400 000 egna aktier av serie A för SEB:s långfristiga aktieprogram kan ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2018.

Den 22 mars 2016 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och/eller serie C för kapitaländamål och för de långfristiga aktieprogrammen. Mandatet innebär att banken får förvärva högst så många aktier att bankens sammanlagda innehav av egna aktier inklusive bankens egna aktier i värdepappersrörelsen uppgår till maximalt tio procent av det totala antalet aktier i banken. Förvärven får endast ske på Nasdaq Stockholm AB.

I enlighet med detta beslöt styrelsen vid sitt konstituerande möte den 22 mars att förvärv och överlåtelse av högst 42 400 000 egna aktier av serie A för SEB:s långfristiga aktieprogram kan ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2017.

Den 1 juni 2016 förvärvades 20 810 000 aktier av serie A under mandatet. Förvärvet innebär enbart att banken formellt tagit över aktier som tidigare innehafts genom ett så kallat aktieswapavtal med en annan bank i samband med att aktieswapavtalet avslutades. Detta innebär att netto har bankens säkring av de långfristiga aktieprogrammen inte påverkats, förändringen innebär endast att en finansieringsform för säkringen av aktieprogrammen bytts mot en annan. Innehaven via aktieswapavtalet har rymts inom stämmans mandat för återköp.

Den 25 mars 2015 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och/eller serie C för kapitaländamål och för de långfristiga aktieprogrammen. Mandatet innebär att banken får förvärva högst så många aktier att bankens sammanlagda innehav av egna aktier inklusive bankens egna aktier i värdepappersrörelsen uppgår till maximalt tio procent av det totala antalet aktier i banken. Förvärven får endast ske på Nasdaq Stockholm AB.

I enlighet med bemyndigandet har styrelsen beslutat att över Nasdaq Stockholm AB förvärva högst 40 500 000 aktier av serie A för de långfristiga aktieprogrammen. Förvärven kan ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2016.

Den 25 mars 2014 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och/eller serie C för kapitaländamål och för de långfristiga aktieprogrammen. Mandatet innebär att banken får förvärva högst så många aktier att bankens sammanlagda innehav av egna aktier inklusive bankens egna aktier i värdepappersrörelsen uppgår till maximalt tio procent av det totala antalet aktier i banken. Förvärven får endast ske på Nasdaq OMX Stockholm AB.

I enlighet med bemyndigandet har styrelsen beslutat att över Nasdaq OMX Stockholm AB förvärva högst 46 600 000 aktier av serie A för de långfristiga aktieprogrammen. Förvärven kan ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2015.

Den 21 mars 2013 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och/eller serie C för kapitaländamål och för de långfristiga aktieprogrammen. Mandatet innebär att banken får förvärva högst så många aktier att bankens sammanlagda innehav av egna aktier inklusive bankens egna aktier i värdepappersrörelsen uppgår till maximalt tio procent av det totala antalet aktier i banken. Förvärven får endast ske på Nasdaq OMX Stockholm AB.

I enlighet med bemyndigandet har styrelsen beslutat att över Nasdaq OMX Stockholm AB förvärva högst 63 500 000 aktier av serie A för de långfristiga aktieprogrammen. Förvärven kan ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2014.

Den 29 mars 2012 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och/eller serie C för kapitaländamål och för de långfristiga aktieprogrammen. Mandatet innebär att banken får förvärva högst så många aktier att bankens sammanlagda innehav av egna aktier inklusive bankens egna aktier i värdepappersrörelsen uppgår till maximalt tio procent av det totala antalet aktier i banken. Förvärven får endast ske på Nasdaq OMX Stockholm AB.

I enlighet med bemyndigandet har styrelsen beslutat att över Nasdaq OMX Stockholm AB förvärva högst 58 300 000 aktier av serie A för de långfristiga aktieprogrammen. Förvärven kan ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2013.

Den 24 mars 2011 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och/eller serie C för kapitaländamål och för de långfristiga aktiebaserade programmen. Mandatet innebär att banken får förvärva högst så många aktier att bankens sammanlagda innehav av egna aktier inklusive bankens egna aktier i värdepappersrörelsen uppgår till maximalt tio procent av det totala antalet aktier i banken. Förvärven får enbart ske på Nasdaq OMX Stockholm AB.

I enlighet med bemyndigandet har styrelsen beslutat att över Nasdaq OMX Stockholm AB förvärva högst 49 200 000 aktier av serie A för de långfristiga aktiebaserade programmen. Förvärven kan ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2012.

Den 11 maj 2010 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier för att bland annat skapa förutsättningar för en mer effektiv kapitalhantering för SEB. Mandatet innebär att högst 48 000 000 aktier av serie A och/eller serie C får förvärvas på NASDAQ OMX Stockholm AB till en maximal sammanlagd köpeskilling om 2 miljarder kronor.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier avseende långfristiga aktiebaserade program
Den 11 maj 2010 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna A-aktier avseende 2010 och tidigare års långfristiga aktiebaserade program. Totalt får högst 39 100 000 aktier förvärvas och överlåtas.

I enlighet med bemyndigandet har styrelsen beslutat att över Nasdaq OMX Stockholm AB förvärva högst 33 520 000 aktier av serie A för de långfristiga aktiebaserade programmen. Förvärven kan ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2011.

Den 6 mars 2009 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier för att bland annat skapa förutsättningar för en mer effektiv kapitalhantering för SEB. Mandatet innebär att högst 20 000 000 aktier av serie A och/eller serie C får förvärvas över Stockholmsbörsen till en maximal sammanlagd köpeskilling om 2 miljarder kronor.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier om långfristiga aktiebaserade program
Den 6 mars 2009 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna A-aktier avseende 2009 och tidigare års långfristiga aktiebaserade program. Totalt får högst 11 100 000 aktier förvärvas och högst 13 300 000 aktier överlåtas.

Den 8 april 2008 beslöt den ordinarie bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier för att bland annat skapa förutsättningar för en mer effektiv kapitalhantering för SEB. Mandatet innebär att högst 20.000.000 aktier av serie A och/eller serie C får förvärvas över Stockholmsbörsen till en maximal sammanlagd köpeskilling om 3.6 miljarder kronor.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier om långfristiga aktiebaserade program
Den 8 april 2008 beslöt den ordinarie bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna A-aktier avseende 2008 och tidigare års långfristiga aktiebaserade program. Totalt får maximalt 6 600 000 aktier förvärvas och maximalt 10 300 000 aktier överlåtas.

Den 30 mars 2007 beslöt den ordinarie bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier för att bland annat skapa förutsättningar för en mer effektiv kapitalhantering för SEB. Mandatet innebär att högst 20.000.000 aktier av serie A och/eller serie C får förvärvas över Stockholmsbörsen till en maximal sammanlagd köpeskilling om 4,4 miljarder kronor.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier om långfristiga aktiebaserade program
Den 30 mars 2007 beslöt den ordinarie bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna A-aktier avseende 2007 och tidigare års långfristiga aktiebaserade program. Totalt får maximalt 2 600 000 aktier förvärvas och maximalt 11 660 000 aktier överlåtas.

Den 4 april 2006 beslöt den ordinarie bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier för att bland annat skapa förutsättningar för en mer effektiv kapitalhantering för SEB. Mandatet innebär att högst 20.000.000 aktier av serie A och/eller serie C får förvärvas över Stockholmsbörsen till en maximal sammanlagd köpeskilling om 3,4 miljarder kronor.

Den 13 april 2005 beslöt den ordinarie bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier för att skapa en mer effektiv kapitalhantering för SEB. Mandatet innebär att högst 20 000 000 aktier av serie A och/eller serie C får förvärvas över Stockholmsbörsen till en maximal sammanlagd köpeskilling om 2,8 miljarder kronor.

Den 1 april 2004 beslöt den ordinarie bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier för att skapa en mer effektiv kapitalhantering för SEB. Under detta bemyndigande förvärvades fram till ordinarie bolagsstämma 2005 11 780 000 aktier av serie A och 6 621 049 aktier av serie C. Vid ordinarie bolagsstämma den 13 april 2005 beslöts att 1 000 000 aktier av serie A skall överföras till säkring av det vid samma bolagsstämma beslutade långsiktiga incitamentsprogrammet, samt att resterande aktier skall indragas utan återbetalning för att därmed nedsätta aktiekapitalet. Rättens tillstånd krävs för att verkställa nedsättningsbeslutet och sådant tillstånd har ännu inte erhållits.

Säkring av långfristiga aktiebaserade program

Exponeringen i bankens långfristiga aktiebaserade program är säkrade med förvärv av egna aktier. I takt med att lösen under programmen sker kommer antalet aktier i säkringen att minska.

SEB har sett över sin säkringsstrategi och samtliga positioner när det gäller koncernens långfristiga aktiebaserade program och konstaterat att banken har cirka tre miljoner fler aktier än nödvändigt. Dessa aktier såldes via Stockholmsbörsen mellan den 28 augusti och den 12 september 2006. Resultatet från försäljning tillfaller eget kapital i koncernen och påverkar inte resultaträkningen.