Återköp av egna aktier

Återköp av egna aktier - 2019 års bemyndigande

Den 26 mars 2019 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och/eller serie C för kapitaländamål och för de långfristiga aktieprogrammen. Mandatet innebär att banken får förvärva högst så många aktier att bankens sammanlagda innehav av egna aktier inklusive bankens egna aktier i värdepappersrörelsen uppgår till maximalt tio procent av det totala antalet aktier i banken. Förvärven får endast ske på Nasdaq Stockholm AB.

I enlighet med detta beslöt styrelsen vid sitt konstituerande möte den 26 mars att förvärv och överlåtelse av högst 50 600 000 egna aktier av serie A för SEB:s långfristiga aktieprogram kan ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2020.

Återköp av egna aktier - 2018 års bemyndigande

Den 26 mars 2018 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och/eller serie C för kapitaländamål och för de långfristiga aktieprogrammen. Mandatet innebär att banken får förvärva högst så många aktier att bankens sammanlagda innehav av egna aktier inklusive bankens egna aktier i värdepappersrörelsen uppgår till maximalt tio procent av det totala antalet aktier i banken. Förvärven får endast ske på Nasdaq Stockholm AB.

I enlighet med detta beslöt styrelsen vid sitt konstituerande möte den 26 mars att förvärv och överlåtelse av högst 45 200 000 egna aktier av serie A för SEB:s långfristiga aktieprogram kan ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2019.

Återköp av egna aktier - 2017 års bemyndigande

Den 28 mars 2017 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och/eller serie C för kapitaländamål och för de långfristiga aktieprogrammen. Mandatet innebär att banken får förvärva högst så många aktier att bankens sammanlagda innehav av egna aktier inklusive bankens egna aktier i värdepappersrörelsen uppgår till maximalt tio procent av det totala antalet aktier i banken. Förvärven får endast ske på Nasdaq Stockholm AB.

I enlighet med detta beslöt styrelsen vid sitt konstituerande möte den 28 mars att förvärv och överlåtelse av högst 44 400 000 egna aktier av serie A för SEB:s långfristiga aktieprogram kan ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2018.

Återköp av egna aktier - 2016 års bemyndigande

Den 22 mars 2016 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och/eller serie C för kapitaländamål och för de långfristiga aktieprogrammen. Mandatet innebär att banken får förvärva högst så många aktier att bankens sammanlagda innehav av egna aktier inklusive bankens egna aktier i värdepappersrörelsen uppgår till maximalt tio procent av det totala antalet aktier i banken. Förvärven får endast ske på Nasdaq Stockholm AB.

I enlighet med detta beslöt styrelsen vid sitt konstituerande möte den 22 mars att förvärv och överlåtelse av högst 42 400 000 egna aktier av serie A för SEB:s långfristiga aktieprogram kan ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2017.

Den 1 juni 2016 förvärvades 20 810 000 aktier av serie A under mandatet. Förvärvet innebär endast att banken formellt tagit över aktier som tidigare innehafts genom ett så kallat aktieswapavtal med en annan bank i samband med att aktieswapavtalet avslutades. Detta innebär att netto har bankens säkring av de långfristiga aktieprogrammen inte påverkats, förändringen innebär endast att en finansieringsform för säkringen av aktieprogrammen bytts mot en annan. Innehaven via aktieswapavtalet har rymts inom stämmans mandat för återköp.

Återköp av egna aktier - 2015 års bemyndigande

Den 25 mars 2015 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och/eller serie C för kapitaländamål och för de långfristiga aktieprogrammen. Mandatet innebär att banken får förvärva högst så många aktier att bankens sammanlagda innehav av egna aktier inklusive bankens egna aktier i värdepappersrörelsen uppgår till maximalt tio procent av det totala antalet aktier i banken. Förvärven får endast ske på Nasdaq Stockholm AB. 
 
I enlighet med bemyndigandet har styrelsen beslutat att över Nasdaq Stockholm AB förvärva högst 40 500 000 aktier av serie A för de långfristiga aktieprogrammen. Förvärven kan ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2016.

Återköp av egna aktier - 2014 års bemyndigande

Den 25 mars 2014 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och/eller serie C för kapitaländamål och för de långfristiga aktieprogrammen. Mandatet innebär att banken får förvärva högst så många aktier att bankens sammanlagda innehav av egna aktier inklusive bankens egna aktier i värdepappersrörelsen uppgår till maximalt tio procent av det totala antalet aktier i banken. Förvärven får endast ske på Nasdaq OMX Stockholm AB. 
 
I enlighet med bemyndigandet har styrelsen beslutat att över Nasdaq OMX Stockholm AB förvärva högst 46 600 000 aktier av serie A för de långfristiga aktieprogrammen. Förvärven kan ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2015.

Återköp av egna aktier - 2013 års bemyndigande

Den 21 mars 2013 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och/eller serie C för kapitaländamål och för de långfristiga aktieprogrammen. Mandatet innebär att banken får förvärva högst så många aktier att bankens sammanlagda innehav av egna aktier inklusive bankens egna aktier i värdepappersrörelsen uppgår till maximalt tio procent av det totala antalet aktier i banken. Förvärven får endast ske på Nasdaq OMX Stockholm AB. 
 
I enlighet med bemyndigandet har styrelsen beslutat att över Nasdaq OMX Stockholm AB förvärva högst 63 500 000 aktier av serie A för de långfristiga aktieprogrammen. Förvärven kan ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2014.

Återköp av egna aktier - 2012 års bemyndigande

Den 29 mars 2012 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och/eller serie C för kapitaländamål och för de långfristiga aktieprogrammen. Mandatet innebär att banken får förvärva högst så många aktier att bankens sammanlagda innehav av egna aktier inklusive bankens egna aktier i värdepappersrörelsen uppgår till maximalt tio procent av det totala antalet aktier i banken. Förvärven får endast ske på Nasdaq OMX Stockholm AB. 
 
I enlighet med bemyndigandet har styrelsen beslutat att över Nasdaq OMX Stockholm AB förvärva högst 58 300 000 aktier av serie A för de långfristiga aktieprogrammen. Förvärven kan ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2013.

Återköp av egna aktier - 2011 års bemyndigande

Den 24 mars 2011 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och/eller serie C för kapitaländamål och för de långfristiga aktiebaserade programmen. Mandatet innebär att banken får förvärva högst så många aktier att bankens sammanlagda innehav av egna aktier inklusive bankens egna aktier i värdepappersrörelsen uppgår till maximalt tio procent av det totala antalet aktier i banken. Förvärven får endast ske på Nasdaq OMX Stockholm AB. 
 
I enlighet med bemyndigandet har styrelsen beslutat att över Nasdaq OMX Stockholm AB förvärva högst 49 200 000 aktier av serie A för de långfristiga aktiebaserade programmen. Förvärven kan ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2012.

Återköp av egna aktier - 2010 års bemyndigande

Den 11 maj 2010 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier för att bland annat skapa förutsättningar för en mer effektiv kapitalhantering för SEB. Mandatet innebär att högst 48 000 000 aktier av serie A och/eller serie C får förvärvas på NASDAQ OMX Stockholm AB till en maximal sammanlagd köpeskilling om 2 miljarder kronor.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier avseende långfristiga aktiebaserade program

Den 11 maj 2010 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna A-aktier avseende 2010 och tidigare års långfristiga aktiebaserade program. Totalt får högst 39 100 000 aktier förvärvas och överlåtas.

I enlighet med bemyndigandet har styrelsen beslutat att över Nasdaq OMX Stockholm AB förvärva högst 33 520 000 aktier av serie A för de långfristiga aktiebaserade programmen. Förvärven kan ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2011.

Återköp av egna aktier - 2009 års bemyndigande

Den 6 mars 2009 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier för att bland annat skapa förutsättningar för en mer effektiv kapitalhantering för SEB. Mandatet innebär att högst 20 000 000 aktier av serie A och/eller serie C får förvärvas över Stockholmsbörsen till en maximal sammanlagd köpeskilling om 2 miljarder kronor.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier avseende långfristiga aktiebaserade program

Den 6 mars 2009 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna A-aktier avseende 2009 och tidigare års långfristiga aktiebaserade program. Totalt får högst 11 100 000 aktier förvärvas och högst 13 300 000 aktier överlåtas.

Återköp av egna aktier - 2008 års bemyndigande

Den 8 april 2008 beslöt den ordinarie bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier för att bland annat skapa förutsättningar för en mer effektiv kapitalhantering för SEB. Mandatet innebär att högst 20.000.000 aktier av serie A och/eller serie C får förvärvas över Stockholmsbörsen till en maximal sammanlagd köpeskilling om 3.6 miljarder kronor.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier avseende långfristiga aktiebaserade program

Den 8 april 2008 beslöt den ordinarie bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna A-aktier avseende 2008 och tidigare års långfristiga aktiebaserade program. Totalt får maximalt 6 600 000 aktier förvärvas och maximalt 10 300 000 aktier överlåtas.

Återköp av egna aktier - 2007 års bemyndigande

Den 30 mars 2007 beslöt den ordinarie bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier för att bland annat skapa förutsättningar för en mer effektiv kapitalhantering för SEB. Mandatet innebär att högst 20.000.000 aktier av serie A och/eller serie C får förvärvas över Stockholmsbörsen till en maximal sammanlagd köpeskilling om 4,4 miljarder kronor.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier avseende långfristiga aktiebaserade program

Den 30 mars 2007 beslöt den ordinarie bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna A-aktier avseende 2007 och tidigare års långfristiga aktiebaserade program. Totalt får maximalt 2 600 000 aktier förvärvas och maximalt 11 660 000 aktier överlåtas.

Återköp av egna aktier - 2006 års bemyndigande

Den 4 april 2006 beslöt den ordinarie bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier för att bland annat skapa förutsättningar för en mer effektiv kapitalhantering för SEB. Mandatet innebär att högst 20.000.000 aktier av serie A och/eller serie C får förvärvas över Stockholmsbörsen till en maximal sammanlagd köpeskilling om 3,4 miljarder kronor.

Återköp av egna aktier - 2005 års bemyndigande

Den 13 april 2005 beslöt den ordinarie bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier för att skapa en mer effektiv kapitalhantering för SEB. Mandatet innebär att högst 20 000 000 aktier av serie A och/eller serie C får förvärvas över Stockholmsbörsen till en maximal sammanlagd köpeskilling om 2,8 miljarder kronor.

Återköp av egna aktier - 2004 års bemyndigande

Den 1 april 2004 beslöt den ordinarie bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier för att skapa en mer effektiv kapitalhantering för SEB. Under detta bemyndigande förvärvades fram till ordinarie bolagsstämma 2005 11 780 000 aktier av serie A och 6 621 049 aktier av serie C. Vid ordinarie bolagsstämma den 13 april 2005 beslöts att 1 000 000 aktier av serie A skall överföras till säkring av det vid samma bolagsstämma beslutade långsiktiga incitamentsprogrammet, samt att resterande aktier skall indragas utan återbetalning för att därmed nedsätta aktiekapitalet. Rättens tillstånd krävs för att verkställa nedsättningsbeslutet och sådant tillstånd har ännu inte erhållits.

Säkring av långfristiga aktiebaserade program

Exponeringen i bankens långfristiga aktiebaserade program är säkrade med förvärv av egna aktier. I takt med att lösen under programmen sker kommer antalet aktier i säkringen att minska.

SEB har sett över sin säkringsstrategi och samtliga positioner när det gäller koncernens långfristiga aktiebaserade program och konstaterat att banken har cirka tre miljoner fler aktier än nödvändigt. Dessa aktier såldes via Stockholmsbörsen mellan den 28 augusti och den 12 september 2006. Resultatet från försäljning tillfaller eget kapital i koncernen och påverkar inte resultaträkningen.