Analytiker

Dessa är de analytikerhus som täcker SEB:s aktie.