Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Aktiekapitalet

SEB:s aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen. Aktiekapitalet uppgår till SEK 21 942m fördelat på 2 178,7 miljoner aktier. A-aktien berättigar till en röst medan C-aktien berättigar till 1/10-dels röst.

 

Aktiekapitalets förändring

Skandinaviska Enskilda Bankens aktiekapital har sedan starten 1972 förändrats enligt följande:

År Transaktion Kurs, kr Förändring av antal aktier  Antal utgivna aktier Aktiekapital Mkr 

1972

      5 430 900 543

1975

Nyemission 1:5 125 1 086 180 6 517 080 652

1976

Nyemission 1:6 140 1 086 180 7 603 260 760

1977

Split 2:1   7 603 260 15 206 520 760

1981

Nyemission 1B:10 110 1 520 652 16 727 172 837

1982

Fondemission 1A:5   3 345 434 20 072 606 1 004

1983

Nyemission 1A:5 160 4 014 521 24 087 127 1 204

1984

Split 5:1   96 348 508 120 435 635 1 204

1986

Nyemission 1A:15 90 8 029 042 128 464 677 1 284*

1989

Fondemission 9A+1C:10   128 464 677 256 929 354 2 569

1990

Riktad emission** 88:42:00 6 530 310 263 459 664 2 635

1993

Nyemission 1:1 20 263 459 664 526 919 328 5 269

1994

Konvertering   59 001 526 978 329 5,27

1997

Apportemission 91:30:00 61 267 733 588 246 062 5 882

1999

Nyemission*** 35 116 311 618 704 557 680 7 046

2005

Nedsättning av aktiekapitalet   -17 401 049 687 156 631 6 872

2009

Nyemission 10 1 507 015 171 2 194 171 802 21 942

2022

Nedsättning av aktiekapital

10

-15 449 868

2 178 721 934

21 787

2022

Fondemission

   

2 178 721 934

21 942

* Per den 31 december 1986 var det bokförda aktiekapitalet alltjämt 1 204 Mkr, då likviden för nyemissionen inte betalades in förrän i början av 1987.

** Emissionen riktades till banker ingående i Scandinavian Banking Partners. 

*** Betalda tecknade aktier redovisas enligt Finansinspektionens instruktioner inte som aktiekapital i balansräkningen förrän nyemissionen registrerats (vilket skedde i januari 2000).

Genom delning 1977 (2:1) och 1984 (5:1) har aktiernas nominella värde ändrats från 100 kronor till 10 kronor.