Go to search feature Go to content
Language

You need to use a different browser. To be able to use our internet services, you can instead use one of these browsers: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge or Mozilla Firefox.

Read more about recommended browsers

Inbjudan till presskonferens: SEB presenterar Eastern European Outlook

På onsdag den 11 oktober presenterar SEB Eastern European Outlook. Några centrala ämnen som tas upp är:
 
  • Hotar politisk turbulens den goda ekonomiska utvecklingen i Centraleuropa?
  • Tar oljeprisraset knäcken av den ryska uppgången?
  • Består Ukrainas återhämtning - vad betyder den senaste regeringssprickan?
  • Hur länge kan den snabba tillväxten fortsätta i Baltikum?
  • En särskild tema-artikel behandlar bristen på arbetskraft i de baltiska länderna.
 
Eastern European Outlook är en ekonomisk och politisk analys av Central- och Östeuropa med fokus på de tre baltiska staterna, Polen, Ryssland samt Ukraina. Rapporten, som ges ut två gånger per år, inkluderar även mer översiktliga analyser av Slovakien, Tjeckien och Ungern.
 
Rapporten presenteras av Mikael Johansson, chefredaktör för Eastern European Outlook, SEB Ekonomisk Analys och Bo Enegren, SEB Ekonomisk Analys.
 
 
Tid: Onsdag 11 oktober kl 10.00
Plats: Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm.
 
 
Välkomna!
 
 
 
Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av långsiktiga kundrelationer, entreprenörskap och internationell utblick.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 986 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 086 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_______________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Mikael Johansson 08-763 80 93, 070-372 28 26