Press

Representanter från media är välkomna att kontakta oss via telefon eller e-post. Bästa sättet att komma i kontakt med vår pressavdelning är att ringa 08-763 9110 eller skicka e-post till press@seb.se.

Välj år

 • SEB Pension och Försäkring AB sänker återbäringsräntan för tjänstepension från 4,5 till 3,5 procent per den 1 april 2020.

 • I takt med virusspridningen syns alltmer omfattande nedstängningar, med extremt snabb och kraftig negativ påverkan på ekonomier och tillväxt. För att motverka detta lanseras också stimulanser av ett aldrig skådat slag, från såväl centralbanker som myndigheter och regeringar. 

 • Marknaderna fortsätter att vara volatila i spåren av coronaepidemin. Förvaltningsexperterna Kristin Gejrot, Hans Peterson och Jonas Andersson ger sin bild av läget på fondmarknaden. 

 • Det finns många frågor och missuppfattningar om de 500 miljarder kronor som Riksbanken har ställt till bankernas förfogande för att säkra utlåningen till företag. SEB:s privatekonom Jens Magnusson reder ut hur det fungerar i en kort video.

 • Covid-19:s framfart har snabbt ändrat prognosförutsätt­ningarna. Nedstängningar runt om i världen gör att en djup ekonomisk nedgång i närtid nu är oundviklig, skriver SEB:s prognoschef Håkan Frisén in en prognosuppdatering.

 • SEB ger nu företag med tjänstepensionslösningar för sina anställda utökade möjligheter till en premiefri period som ett sätt att stötta kunder som drabbats av den turbulens som skapats av det nya coronaviruset.

   

 • SEB har arrangerat utgivningen av en social obligation på tre miljarder kronor. Pengarna ska stötta utvecklingsländer som är drabbade av bland annat coronaviruset. 

 • SEB kommer från och med i mars i år att använda sig av Fullmaktskollens tjänster i sin försäkringsverksamhet, både för att ta in fullmakter från kunder och för att ta emot och granska fullmakter.

 • Återbäringsräntan i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv sänks den 1 april 2020 från 5 till 0 procent före skatt och kostnadsavdrag. Sänkningen ska ses som en försiktighetsåtgärd.

 • Spridningen av coronaviruset och dess effekter fortsätter att pressa världens finansiella marknader. För den långsiktige ser vi ändå goda skäl att vänta ut oron, skriver Roger Törnkvist och Pernilla Busch i en extra marknadskommentar.