Nyckeltal och placering för traditionell försäkring (Pension & Försäkring)

Uppdatering sker månadsvis. December månads uppgifter redovisas dock i februari i samband med SEB:s kvartalsrapport.

Läs även:
Nyckeltal och placering - traditionell kapitalförsäkring
Nyckeltal och placering - traditionell tjänstepensionsförsäkring

Återbäringsränta

Återbäringsränta (före skatt och avgifter) - tjänstepension: 4,0 % (fr.o.m. 150601) Återbäringsränta (före skatt och avgifter) - övrig livförsäkring: 4,0 % (fr.o.m. 150601)

Genomsnitt 2008 - 2017
Tjänstepension: 5,5 % 
Övrig livförsäkring: 5,8 % 

Genomsnitt 2013 - 2017
Tjänstepension: 8,8 %
Övrig livförsäkring: 10,5 %

Totalavkastning

Totalavkastning per den 31 oktober 2018
Tjänstepension:  2,3 %
Övrig livförsäkring: 1,5 %

Totalavkastning 2017
Tjänstepension: 5,7 %
Övrig livförsäkring: 4,9 %

Totalavkastning 2016
Tjänstepension: 6,9 %
Övrig livförsäkring: 5,9 %

Totalavkastning 2015
Tjänstepension: 2,1 %
Övrig livförsäkring: 2,4 %

Totalavkastning 2014
Tjänstepension: 14,3 %
Övrig livförsäkring: 15,1 %

Totalavkastning 2013
Tjänstepension: 2,3 %
Övrig livförsäkring: 2,2 %

Placeringsportfölj

2018-10-31: Total portföljvolym tjänstepension: 9,0 Mdr 
2018-10-31: Total portföljvolym övrig livförsäkring: 6,3 Mdr

Tjänstepension

Räntebärande: 24 %
Svenska aktier: 6 %
Globala aktier: 12%
Alternativa investeringar: 22 %
Likvida krediter: 15 %
Illikvida krediter: 18 %
Fastigheter: 3 %

Övrigt

Räntebärande: 24 %
Svenska aktier: 6 %
Globala aktier: 12 %
Alternativa investeringar: 22 %
Likvida krediter: 15 %
Illikvida krediter: 18 %
Fastigheter: 3 %

KOVÅ-grad

KOVÅ-graden har minskat till följd av allokering av extra ränta till försäkringstagarna per den 1 juni 2015.

Tjänstepension

2018-10-31: 105,5 %
2018-09-30: 106,9 %
2018-08-31: 107,6 %
2018-07-31: 107,0 %
2018-06-30: 106,8 %
2018-05-31: 107,3 %
2018-04-30: 106,7 %
2018-03-31: 106,1 %
2018-02-28: 106,2 %
2018-01-31: 106,5 %
2017-12-31: 106,8 %
2017-11-30: 107,1 %
2017-10-31: 108,4 %
2017-09-30: 107,3 %
2017-08-31: 106,9 %
2017-07-31: 106,7 %
2017-06-30: 107,3 %
2017-05-31: 108,7 %
2017-04-30: 108,5 %
2017-03-31: 107,8 %
2017-02-28: 107,7 %
2017-01-31: 106,7 %
2016-12-31: 107,0 %
2016-11-30: 106,8 %
2016-10-31: 107,1 %
2016-09-30: 107,8 %
2016-08-31: 107,9 %
2016-07-31: 107,8 %
2016-06-30: 106,1 %
2016-05-31: 105,7 %
2016-04-30: 104,9 %
2016-03-31: 105,1 %
2016-02-29: 104,6 %
2016-01-31: 104,6 %
2015-12-31: 104,5 %
2015-11-30: 106,6 %
2015-10-31: 106,2 %
2015-08-31: 105,7 %
2015-07-31: 107,5 %
2015-06-30: 106,2 %
2015-06-01: 109,1 % 
2015-05-31: 117,3 %
2015-04-30: 117,7 %
2015-03-31: 118,4 %
2015-02-28: 117,4 %
2015-01-31: 117,3 %
2014-12-31: 115,2 %
2014-11-30: 115,0 %
2014-10-31: 114,1 %

2014-09-30: 112,6 %

2014-08-31: 113,1 %

2014-07-31: 111,0 %
2014-06-30: 110,8 %
2014-05-31: 109,9 %
2014-04-30: 108,6 %
2014-03-31: 107,2 %
2014-02-28: 106,7 %
2014-01-31: 105,7 %
2013-12-31: 105,0 %
2013-12-01: 105,9 %
2013-11-30: 115,5 %
2013-10-31: 114,8 %
2013-09-30: 113,1 %
2013-08-31: 111,5 %
2013-07-31: 113,6 %
2013-06-28: 112,2 %
2013-05-31: 115,5 %
2013-04-30: 116,9 %
2013-03-31: 114,5 %
2013-02-28: 113,6 %
2013-01-31: 112,75 %
2012-12-31: 114,9 %
2012-11-30: 114,6 %
2012-10-31: 114,2 %
2012-09-30: 114,1 %
2012-08-31: 113,4 %
2012-07-31: 113,0 %
2012-06-29: 111,2 %
2012-05-31: 112,2 %
2012-04-30: 109,8 %
2012-03-31: 109,0 %
2012-02-29: 109,8 %
2012-01-31: 110,3 %
2011-12-31: 109,6 %

Övrigt

2018-10-31: 100,0 %
2018-09-30: 101,0 %
2018-08-31: 101,7 %
2018-07-31: 101,2 %
2018-06-30: 100,9 %
2018-05-31: 101,3 %
2018-04-30: 101,3 %
2018-03-31: 100,4 %
2018-02:28: 101,1 %
2018-01-31: 101,4 %
2017-12-31: 101,1 %
2017-11-30: 101,8 %
2017-10-31: 102,8 %
2017-09-30: 102,0 %
2017-08-31: 101,4 %
2017-07-31: 101,4 %
2017-06-30: 101,8 %
2017-05-31: 103,0 %
2017-04-30: 102,6 %
2017-03-31: 102,1 %
2017-02-28: 101,9 %
2017-01-31: 101,5 %
2016-12-31: 101,8 %
2016-11-30: 101,8 %
2016-10-31: 102,2 %
2016-09-30: 102,9 %
2016-08-31: 103,0 %
2016-07-31: 103,0 %
2016-06-30: 101,9 %
2016-05-31: 101,5 %
2016-04-30: 100,8 %
2016-03-31: 101,5 %
2016-02-29: 101,3 %
2016-01-31: 102,1 %
2015-12-31: 101,3 %
2015-11-30: 104,4 %
2015-10-31: 103,3 %
2015-09-30: 102,6 %
2015-08-31: 103,8 %
2015-07-31: 105,8 %
2015-06-30: 105, 0 %
2015-06-01: 109,0 %
2015-05-31: 119,9 %
2015-04-30: 120,5 %
2015-03-31: 121,2 %
2015-02-28: 119,6 %

2015-01-31: 119,5 %
2014-12-31: 117,4 %
2014-11-30: 117,0 %
2014-10-31: 116,3 %

2014-09-30: 114,5 %

2014-08-31: 114,8 %

2014-07-31: 112,6 %
2014-06-30: 111,9 %
2014-05-31: 110,8 %
2014-04-30: 109,4 %
2014-03-31: 107,8 %
2014-02-28: 107,5 %
2014-01-31: 106,3 %
2013-12-31: 105,6 %
2013-12-01: 106,5 %
2013-11-30: 112,3 %
2013-10-31: 111,6 %
2013-09-30: 110,1 %
2013-08-31: 108,3 %
2013-07-31: 110,4 %
2013-06-28: 108,8 %
2013-05-31: 111,9 %
2013-04-30: 113,5 %
2013-03-31: 110,8 %
2013-02-28: 109,8 %
2013-01-31: 108,98 %
2012-12-31: 110,9 %
2012-11-30: 110,4 %
2012-10-31: 110,1 %
2012-09-30: 109,8 %
2012-08-31: 108,8 %
2012-07-31: 108,1 %
2012-06-29: 106,4 %
2012-05-31: 107,6 %
2012-04-30: 105,4 %
2012-03-31: 104,5 %
2012-02-29: 105,7 %
2012-01-31: 105,9 %
2011-12-31: 105,0 %