Nyckeltal och placering för traditionell försäkring i Gamla Liv

Uppdatering sker kvartalsvis. Notera att uppdateringen gällande sista december sker med viss fördröjning och redovisas någon gång under vecka 5-6 året därefter.

Aktuella siffror

Återbäringsränta:  5 % (från och med 2020-01-01)

Kollektiv konsolideringsgrad: 108,7 % (per den 2019-11-30)

Solvensgrad: 217 % (per den 2019-11-30)

Avkastning

Totalavkastning 2019 (till och med 2019-11-30): 7,2 %

Totalavkastning 2018: 3,0 %

Totalavkastning 2017: 6,9 %

Totalavkastning 2016: 7,8 %

Totalavkastning 2015: 4,5 %

Totalavkastning 2014: 10,6 %

Totalavkastning 2013: 11,3 %

Totalavkastning 2012: 9,9 %

Totalavkastning 2011: 1,5 %

Totalavkastning 2010: 10,8 %

Totalavkastning 2009: 15,1 %

Återbäringsränta

Genomsnitt 2006-2015: 6,26 %

Genomsnitt 2001-2015: 5,07 %

Portföljfördelning per 2019-09-30

Total portföljvolym: 178,8 Mdr

Utländska obligationer: 4 %

Svenska obligationer: 11 %

Fastigheter: 20 %

Utländska aktier: 12%

Strategiska tillgångar: 4 %

Strategiska Kreditfonder: 6 %

Hedgefonder: 10 %

Svenska aktier: 6 %

Onoterade aktier: 13 %

Lånefonder: 4 %

Okorrelerat: 9 %