Nyckeltal och placering för traditionell försäkring i Gamla Liv

Uppdatering sker kvartalsvis. Notera att uppdateringen gällande sista december sker med viss fördröjning och redovisas någon gång under vecka 5-6 året därefter.

Aktuella siffror

Återbäringsränta:  0 % (från och med 2020-04-01)

Kollektiv konsolideringsgrad: 108 % (per den 2020-02-29)

Solvensgrad: 213 % (per den 2020-02-29)

Avkastning

Totalavkastning 2020 (till och med 2020-02-29): - 0,7 %

Totalavkastning 2019: 9,4 %

Totalavkastning 2018: 3,0 %

Totalavkastning 2017: 6,9 %

Totalavkastning 2016: 7,8 %

Totalavkastning 2015: 4,5 %

Totalavkastning 2014: 10,6 %

Totalavkastning 2013: 11,3 %

Totalavkastning 2012: 9,9 %

Totalavkastning 2011: 1,5 %

Totalavkastning 2010: 10,8 %

Totalavkastning 2009: 15,1 %

Återbäringsränta

Genomsnitt 2015-2019: 10,35 %

Genomsnitt 2010-2019: 7,84 %

Portföljfördelning per 2019-12-31

Total portföljvolym: 179,4 Mdr

Utländska obligationer: 4 %

Svenska obligationer: 11 %

Fastigheter: 20 %

Utländska aktier: 13%

Strategiska tillgångar: 7 %

Strategiska Kreditfonder: 6 %

Hedgefonder: 9 %

Svenska aktier: 7 %

Onoterade aktier: 11 %

Lånefonder: 4 %

Okorrelerat: 8 %