Nyckeltal och placering för traditionell försäkring i Gamla Liv

Uppdatering sker kvartalsvis. Notera att uppdateringen gällande sista december sker med viss fördröjning och redovisas någon gång under vecka 5-6 året därefter.

Aktuella siffror

Återbäringsränta:  10 % (från och med 2017-07-01)

Kollektiv konsolideringsgrad: 111 % (per den 2019-06-30)

Solvensgrad: 217 % (per den 2019-06-30)

Avkastning

Totalavkastning 2019 (till och med 2019-06-30): 5,7 %

Totalavkastning 2018: 3,0 %

Totalavkastning 2017: 6,9 %

Totalavkastning 2016: 7,8 %

Totalavkastning 2015: 4,5 %

Totalavkastning 2014: 10,6 %

Totalavkastning 2013: 11,3 %

Totalavkastning 2012: 9,9 %

Totalavkastning 2011: 1,5 %

Totalavkastning 2010: 10,8 %

Totalavkastning 2009: 15,1 %

Återbäringsränta

Genomsnitt 2006-2015: 6,26 %

Genomsnitt 2001-2015: 5,07 %

Portföljfördelning per 2019-06-30

Total portföljvolym: 179,0 Mdr

Utländska obligationer: 5 %

Svenska obligationer: 12 %

Fastigheter: 20 %

Utländska aktier: 12%

Strategiska tillgångar: 4 %

Strategiska Kreditfonder: 6 %

Hedgefonder: 9 %

Svenska aktier: 7 %

Onoterade aktier: 12 %

Lånefonder: 4 %

Okorrelerat: 8 %