Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Makroekonomer och strateger

Våra makroekonomiska experter fokuserar bland annat på frågor som berör samhällsekonomin, arbetsmarknaden och finanspolitiken. Våra strateger fördjupar sig i till exempel ränteutvecklingen, valutarörelser och råvaru- och energipriser. Båda dessa syns ofta i sammanhang där de kommenterar konjunkturen, kronans utveckling, centralbankernas räntepolitik och regeringarnas finanspolitik.

Jens Magnusson
Chefsekonom

Jens Magnusson

Chefsekonom

Jens är SEB:s chefsekonom och har det övergripande ansvaret för SEB:s svenska och globala analyser av makroekonomin och den ekonomiska politiken. Han kom till SEB 2005 från en tjänst som kansliråd i Finansdepartementet. Jens har bland annat varit bankens privatekonom, chef för investeringsanalysen inom kontorsrörelsen och chef för omvärldsanalysen inom SEB Pension & Försäkring. Han är utbildad vid Stockholms Universitet och Australia National University med examen i nationalekonomi, statsvetenskap och internationella relationer.


Daniel Bergvall
Prognoschef

Daniel Bergvall

Prognoschef

Daniel fokuserar på euroområdet, Sverige och offentliga finanser. Han började i SEB 2009. Innan dess gjorde han makroekonomiska analyser och prognoser i tio år på främst det svenska finansdepartementet och Parisbaserade OECD. Daniel har en ekonomexamen från Linköpings universitet.


Karl Steiner
Analyschef

Karl Steiner

Analyschef

Karl började i SEB 2006 som analytiker som arbetade med rådgivning om riskhantering gentemot stora företag och finansiella institutioner. 2009 flyttade han till en roll som kvantitativ valutastrateg. Före SEB arbetade han tre år som forskare och föreläsare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, där han också tagit sin examen.

Mobiltelefon +46703323104

Robert Bergqvist
Seniorekonom

Robert Bergqvist

Seniorekonom

Robert Bergqvist är seniorekonom på SEB. Robert har arbetat på SEB sedan 1997. Dessförinnan arbetade Robert på Sveriges Riksbank där han tillbringade sammanlagt nio år; 1988-1997. Hans senaste roll där var chef för analysavdelningen inom Penning- och valutapolitiska avdelningen. Robert har en magisterexamen i ekonomi och statistik från Linköpings universitet.


Erica Dalstø
Chefstrateg, Norge (föräldraledig till slutet av 2024)

Erica Dalstø

Chefstrateg, Norge (föräldraledig till slutet av 2024)

Erica Dalstø är chefstrateg i Norge med ansvar för SEB:s norska analys med fokus på makroekonomi, den lokala valutan och räntor. Erica började i SEB 2007 som en svensk räntestrateg. Hon har haft sin nuvarande roll sedan 2010. Erica har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm.


Pia Fromlet
Euro-ekonom

Pia Fromlet

Euro-ekonom

Pia började på SEB 2023 och täcker ekonomierna i euroområdet. Hon har tidigare arbetat med makroekonomiska prognoser på Riksgälden, Riksbanken, Business Sweden och Konjunkturinstitutet. Pia har en doktorsexamen i nationalekonomi från Uppsala universitet.


Dainis Gašpuitis
Chefsekonom, Lettland

Dainis Gašpuitis

Chefsekonom, Lettland

Dainis började i SEB 2007. Tidigare arbetade han som chefsekonom vid Bank of Latvias internationella avdelning mellan 2000 och 2007. Dainis är utbildad vid Lettlands universitet och har en magisterexamen i internationell ekonomi samt en kandidatexamen i juridik.


Jussi Hiljanen
Chefstrateg, EUR och USD räntor

Jussi Hiljanen

Chefstrateg, EUR och USD räntor

Jussi började i SEB 1999 och har sedan dess innehaft olika roller inom försäljning, ränte- och makroanalys och värdepappershandel. Hans yrkeskarriär startade 1995 som portföljanalytiker på Erik Selin Bankers (senare Carnegie) i Helsingfors. Har också jobbat som kvantitativ analytiker på Handelsbanken Markets i Helsingfors och Stockholm. Han har studerat vid Indiana University, School of Business. Jussi har en ekonomexamen från Handelshögskolan i Helsingfors.

Mobiltelefon +46707723167

Olle Holmgren
Ekonom, ränteexpert

Olle Holmgren

Ekonom, ränteexpert

Sedan 2001 har Olle Holmgren arbetat i olika analys- och strategiteam på SEB, främst som ekonom med fokus på svensk ekonomi och inflation. Innan SEB arbetade Olle som analytiker på Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet och på Riksbanken. Olle har studerat matematik och ekonomi vid Uppsala universitet.


Claus Hvidegaard
Ränteanalytiker, Danmark

Claus Hvidegaard

Ränteanalytiker, Danmark

Claus började i SEB 2017. Han har erfarenhet från räntemarknaderna sedan 2000 som analytiker och investerare när det gäller värdepapperisering, hypoteksobligationer, statsobligationer och krediter.


Johan Javeus
Chefstrateg

Johan Javeus

Chefstrateg

Johan fokuserar huvudsakligen på analys av nya och heta trender i ekonomin och på finansmarknaderna. Johan började i SEB 2004 som valutastrateg. Han har arbetat med makro-, valuta- och ränteanalys sedan slutet av 1990-talet. Han har en examen från Uppsala universitet.


Elisabet Kopelman
USA-ekonom, Fedbevakare

Elisabet Kopelman

USA-ekonom, Fedbevakare

Elisabet täcker den amerikanska ekonomin och Federal Reserve. Hon började i SEB 2001 och arbetade då med investeringsstrategier. Hon har varit makroekonom i banken sedan 2004 och täckte först svensk/global ekonomi och penningpolitik. Elisabet var chef för den då separata makroanalysenheten 2014-2015. Under sin tidigare karriär arbetade Elisabet som ekonom i Handelsbanken (1993-2000) och som finansjournalist (1988-1993). Elisabet har en examen från Handelshögskolan i Stockholm och en examen i journalistik från Göteborgs universitet.


Erik Meyersson
Chefstrateg, tillväxtekonomier

Erik Meyersson

Chefstrateg, tillväxtekonomier

Erik Meyersson började på SEB 2023 som chefsstrateg för tillväxtmarknader (Chief Emerging Markets Strategist). Tidigare befattningar inkluderar senior ekonom på Handelsbanken Capital Markets och vice vd på Goldman Sachs Macro Research. Innan dess var Erik Assistant Professor vid Stockholm Institute for Transition Economics (SITE) och har haft besökande befattningar vid Harvard University och London School of Economics, med forskning omnämnd ibland annat Bloomberg, The Economist, Financial Times och Harvard Business Review. Erik har en doktorsexamen i nationalekonomi från Stockholms universitet.


Mihkel Nestor
Chefsekonom, Estland

Mihkel Nestor

Chefsekonom, Estland

Mihkel har varit SEB:s chefsekonom i Estland sedan 2015. Även om hans huvudsakliga fokus ligger på Estlands ekonomi hjälper han också till med SEB:s analys av Finland. Innan han började på SEB arbetade Mihkel som analytiker på det estniska utbildningsministeriet, för Estlands största tankesmedja Praxis och för Estlands nationella revisionskontor. Mihkel har en MA-examen i nationalekonomi från universitetet i Tartu.


Tadas Povilauskas
Chefsekonom, Litauen

Tadas Povilauskas

Chefsekonom, Litauen

Tadas ansvarar för vår litauiska analys. Innan han kom till SEB 2015 fokuserade han på aktieanalys och handel med råvaror. Tadas har en examen i ekonomisk analys från Vilnius University i Litauen.


Bjarne Schieldrop
Analyschef, råvaror

Bjarne Schieldrop


Amanda Sundström
Tf Chefstrateg, Norge

Amanda Sundström

Tf Chefstrateg, Norge

Amanda började på SEB som ränte- och valutastrateg 2023 och fokuserar huvudsakligen på svensk ekonomi och Riksbanken. Hon bevakar även den brittiska ekonomin och Bank of England. Innan SEB jobbade hon som senior ekonom på enheten för penningpolitisk strategi på Riksbanken, där hon analyserade penningpolitik och finansiella förhållanden i Sverige och internationellt. Amanda har en masterexamen i ekonometri från Stockholms universitet och en Politices kandidatexamen från Linköpings universitet.


Thomas Thygesen
Chefstrateg, aktier

Thomas Thygesen


Eugenia Victorino
Asienstrateg

Eugenia Victorino

Asienstrateg

Eugenia har sitt fokus på makroekonomisk analys i Asien och Stillahavsområdet. Hon började i SEB 2018. Innan dess tillbringade Eugenia nästan sex år som ekonom vid Australia & New Zealand Banking Group (ANZ Bank) i Singapore. Hon har också arbetat på ING Bank i Amsterdam med fokus på landsrisk i tillväxtmarknader. Tidigare arbetade hon som universitetslektor vid Ca 'Foscariuniversitet i Venedig och Ateneo de Manila.


Marcus Widén
Euro-ekonom, ECB och Sverige

Marcus Widén

Euro-ekonom, ECB och Sverige

Marcus fokuserar på europeisk och svensk ekonomi. Han började i SEB 2019. Marcus har en bred erfarenhet från offentliga och privata organisationer som finansdepartementet, Barclays Capital, Konjunkturinstitutet och SCB. Huvudfokus har varit att prognosticera den svenska ekonomin och inflationen. Marcus har en examen från Lunds universitet.


Makropodd av SEB

Chefsekonom Jens Magnusson och hans expertkollegor på SEB diskuterar aktuell makroekonomi, hur den påverkar världen, och oss.

Kalender expertrapporter

Med hjälp av vår kalender för expertrapporter håller du dig uppdaterad om när vi publicerar våra rapporter som täcker marknadstrender och frågor som lokala och globala ekonomier står inför.

Rapporter och publikationer

Fatta mer välgrundade beslut. Förlita dig på vår forskning, analys och data för dina affärs- och investeringsbeslut.

SEB poddar

Lär dig hur du bäst hanterar ditt sparande, djupdyk i en värld av hållbar finansiering eller låt våra experter vägleda dig till de senaste makroekonomiska trenderna. Vi erbjuder poddar för alla olika ekonomiska behov.