Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hållbarhet i traditionell försäkring

I SEB:s traditionella försäkring sker förvaltningen med fokus på att investera långsiktigt och genom en väl diversifierad portfölj skapas förutsättningar för jämn och god avkastning över tid, samtidigt som hållbara egenskaper främjas.

Vi arbetar med hållbarhetsfrågor integrerat över alla tillgångsslag i placeringsportföljen och tror att en investeringsverksamhet som arbetar strukturerat med hållbarhet på lång sikt kommer vara mer framgångsrik och därmed ha möjlighet att generera högre avkastning.

Hållbarhet är en viktig del av utvärderingen inför investeringsbeslut, områden som miljö och mänskliga rättigheter är aspekter som vägs in och tas med i bedömningen. Det sker bland annat genom att begränsa eller utesluta branscher som står inför särskilt stora utmaningar eller risker inom dessa områden. Vid nya investeringar görs en särskild hållbarhetsutvärdering där risker och möjligheter bedöms, men även om investeringen kan komma att innebära negativa effekter på exempelvis miljö och klimat eller social hållbarhet.

Det här förhållningssättet genomsyrar vad vi väljer in, vad vi väljer bort och hur vi påverkar genom de investeringar vi har. Som långsiktig ägare har vi möjlighet att välja in särskilt hållbara satsningar inom miljö och finansiell inkludering. Exempel på detta är hållbara infrastruktursatsningar och mikrolån.

Den europeiska gröna given

Som en del av EU-kommissionens plan den ”gröna given” finns flera initiativ inom området hållbar finansiering. Eftersom finansmarknaden spelar en avgörande roll för att stödja omställningen utgörs flera av dessa initiativ av tvingande regler som påverkar finansmarknadsaktörer. Enligt förordningen som ibland kallas för ”disclosureförordningen” eller Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), ska vi som finansmarknadsaktör redovisa hur vi integrerar hållbarhetsrisker och hållbarhetsaspekter i den traditionella försäkringen. Informationen enligt förordningen finns tillgänglig i dokumenten nedan.