Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hållbarhet i fondförsäkring

Vår fondförsäkring främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Inom ramen för försäkringen erbjuds ett urval fonder varav en stor del antingen främjar hållbarhet eller har hållbarhet som mål.

Vår övertygelse är att fondförvaltare som arbetar strukturerat och långsiktigt med hållbarhet och beaktar hållbarhetsrisker kommer vara mer framgångsrika och därmed ha möjlighet att generera högre avkastning över tid.

Samtliga fonder i vårt utbud utvärderas utifrån både finansiella- samt hållbarhetsaspekter, både när fonder läggs till i vårt utbud samt i det löpande uppföljningsarbetet. Samtliga fondförvaltare vars fonder ingår i utbudet har signerat av FN stödda principer för hållbara investeringar (PRI), som bland annat innebär att förvaltaren åtar sig att vara aktiva ägare och integrera hållbarhetsaspekter i sitt ägarskap samt eftersträva transparens i investeringsobjektens hållbarhetsarbete.

I enlighet med EU-regler kategoriseras fonder från ett hållbarhetsperspektiv, antingen genom att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller genom att fonden har som mål att göra hållbara investeringar eller bidra till minskning av koldioxidutsläpp. När vi tar in nya fonder i fondutbudet ska dessa så långt som möjligt vara fonder som tillhör dessa kategorier.

Samtliga SEB-fonder följer fondbolagets strikta hållbarhetspolicy som fokuserar på integrering av miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfaktorer i investeringsprocesser och investeringsbeslut, vilket förväntas ge hållbart och långsiktigt värdeskapande.

Den europeiska gröna given

Som en del av EU-kommissionens plan den ”gröna given” finns flera initiativ inom området hållbar finansiering. Eftersom finansmarknaden spelar en avgörande roll för att stödja omställningen utgörs flera av dessa initiativ av tvingande regler som påverkar finansmarknadsaktörer. Enligt förordningen som ibland kallas för ”disclosureförordningen” eller Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), ska vi som finansmarknadsaktör redovisa hur vi integrerar hållbarhetsrisker och hållbarhetsaspekter i den traditionella försäkringen. Informationen enligt förordningen finns tillgänglig i dokumenten nedan.