Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Vårt hållbarhetsarbete

Världen står inför en rad stora utmaningar. Vi är övertygade om att globala klimatförändringar, tillsammans med områden som energiförsörjning, vattentillgång och befolkningstillväxt, är utmaningar som vi som försäkringsbolag och bank behöver förhålla oss till.

Dina pensionspengar ska under en lång tid vara placerade för att ge dig en bra pension och är samtidigt med och formar den värld som du kommer att leva i som pensionär.

Vår strategi

Pension & Försäkring stödjer en långsiktigt hållbar företagsutveckling i sin verksamhet. De viktigaste klimatrelaterade riskerna och möjligheterna med anknytning till verksamheten finns i investeringserbjudandet.

Hänsyn till hållbarhetsrisker och möjligheter är en integrerad del av investeringsprocessen och investeringsbesluten. Detta balanseras av hållbarhetsanalyser för att aktivt välja ut fonder och andra tillgångar som presterar bra i fråga om hållbarhet samt uteslutning av vissa sektorer och fonder som presterar sämre i fråga om hållbarhet. Dessutom har SEB:s fondbolag, SEB Investment Management, en tydlig klimatstrategi och tillämpar aktivt ägande genom dialog med bolagen. Vi gör detta med övertygelsen att ett strukturerat fokus på hållbarhet kommer att vara mer framgångsrikt på lång sikt.

Med SEB:s fondbolag kan vi gemensamt utarbeta en strategi vad gäller ansvarsfullt ägande, i så kallade ESG-frågor (Environment, Social, Governance) samt utifrån SEB:s övergripande hållbarhetsambitioner.

Governancemodell

Pension & Försäkring ingår i SEB:s styrningsstruktur och hållbarhet är en viktig del av verksamheten. Arbetet samordnas med SEB:s ambitioner inom området och vi står för god etik, socialt ansvar och omställning till ett koldioxidsnålt och resurseffektivt samhälle. Pension & Försäkring följer SEB:s policyramverk där bland annat tematiska och branschpolicyer ingår som uttrycker synen på specifika nyckelfrågor och industrisektorer som anses vara kritiska. Genom tillämpning av policyramverket blir hållbarhet en integrerad del av alla affärsområden.