Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Nyckeltal och placering för traditionell försäkring

Uppdatering av nyckeltal och placering för traditionell försäkring i Pension & Försäkring sker månadsvis.

December månads uppgifter redovisas i samband med SEB:s kvartalsrapport.

Återbäringsränta

Nedan visas återbäringsränta före skatt och avgifter. Det är den ränta med vilken försäkringskapitalet växer.

Datum Tjänstepensionsbestånd Övrigt livförsäkringsbestånd
2024-01-31 1 % 1 %
Datum Tjänstepensionsbestånd Övrigt livförsäkringsbestånd
2023-12-31 1 % 1 %
2023-11-30 1 % 1 %
2023-10-31 1 % 1 %
2023-09-30 1 % 1 %
2023-08-31 1 % 1 %
2023-07-31 1 % 1 %
2023-06-30 1 % 1%
2023-05-31 1 % 1 %
2023-04-30 1 % 1 %
2023-03-31 1 % 1 %
2023-02-28 1 % 1 %
2023-01-01 1 % 1 %
Datum Tjänstepensionsbestånd Övrigt livförsäkringsbestånd

2022-12-01

1 %

1 %

2022-11-01

1 %

1 %

2022-10-01

1 %

1 %

2022-09-01

1 %

1 %

2022-08-01

3 %

3 %

2022-07-01

3 %

3 %

2022-06-01

4 %

4 %

2022-05-01

4 %

4 %

2022-04-01

4 %

4 %

2022-03-01

4 %

4 %

2022-02-01

5 %

5 %

2022-01-01

5 %

5 %

Tjänstepensionsbestånd Övrigt livförsäkringsbestånd
5,1 % 5,1 %
Tjänstepensionsbestånd Övrigt livförsäkringsbestånd
4,2 % 3,4 %

Totalavkastning (viktad avkastning)

Totalavkastning är avkastningen på försäkringsbeståndets tillgångar

Datum Tjänstepensionsbestånd Övrigt livförsäkringsbestånd
2024-03-31 1,7 % 1,4 %
2024-02-29 0,0 % - 0,2 %
2024-01-31 0,2 % 0,1 %
Datum Tjänstepensionsbestånd  Övrigt livförsäkringsbestånd
2023-12-31 8,8 % 8,3 %
2023-11-30 6,5 % 6,4 %
2023-10-31 3,7 % 3,7%
2023-09-30 3,5 % 3,6 %
2023-08-30 4,1 % 4,0 %
2023-07-31 3,4 % 3,2 %
2023-06-30 3,2 % 3,0 %
2023-05-31 3,5 % 3,4 %
2023-04-30 2,5 % 2,2 %
2023-03-31 2,3 % 2,2 %
2023-02-28 1,2 % 1,2 %
2023-01-31 2,8 % 2,5 %
Årtal Tjänstepensionsbestånd Övrigt livförsäkringsbestånd
2022 - 15,6 % - 15,4 %
2021 11,7 % 12,4 %
2020 4,1 % 3,9 %
2019 10,1% 9,0 %
2018 1,8 % 0,7 %
2017 5,7 % 4,9 %
2016 6,9 % 5,9 %

Totalavkastning

Placeringsportfölj

Placeringsportföljen visar hur försäkringskapitalet är fördelat mellan olika tillgångsslag.

2024-03-31 Total placeringsvolym tjänstepensionsbestånd: 20,1 miljarder
2024-03-31 Total placeringsvolym övrigt livförsäkringsbestånd: 9,1 miljarder

Tillgångsslag Tjänstepensionsbestånd Övrigt livförsäkringsbestånd
Svenska aktier 9 % 6 %
Globala aktier 12 % 11 %
Räntebärande 25 % 18 %
Likvida krediter 9 % 8 %
Illikvida krediter 14 % 18 %
Alternativa investeringar 29 % 36 %
Fastigheter 2 % 3 %

2023-12-31: Total portföljvolym tjänstepensionsbestånd: 19,7 Mdr
2023-11-30: Total portföljvolym övrigt livförsäkringsbestånd: 9,2 Mdr

Tillgångsslag Tjänstepensionsbestånd Övrigt livförsäkringsbestånd
Räntebärande 31 % 22 %
Svenska aktier 7 % 5 %
Globala aktier 10 % 10 %
Alternativa investeringar 28 % 34 %
Likvida krediter 8 % 8 %
Illikvida krediter 14 % 18 %
Fastigheter 2 % 3 %

2022-12-31: Total portföljvolym tjänstepensionsbestånd: 16,7 Mdr

2022-12-31: Total övrigt livförsäkringsbestånd: 9,2 Mdr

Tjänstepensionsbestånd Övrigt livförsäkringsbestånd
Räntebärande: 27 %
Svenska aktier: 5 %
Globala aktier: 9 %
Alternativa investeringar: 32 %
Likvida krediter: 7 %
Illikvida krediter: 18 %
Fastigheter: 2 %
Räntebärande: 23 %
Svenska aktier: 3 %
Globala aktier: 9 %
Alternativa investeringar: 34 %
Likvida krediter: 8 %
Illikvida krediter: 21 %
Fastigheter: 2 %

Kovå-grad

Kovå-graden är den kollektivt ofördelade villkorade återbäringen. Den visar skillnaden mellan verksamhetens samlade tillgångar och summan av försäkringarnas värde, det vill säga värdet av insatta premier, garanterad ränta och värdet på den fördelade villkorad återbäringen.

Datum Tjänstepensionsbestånd Övrig livförsäkringsbestånd
2024-04-30 98,6 % 97,1 %
2024-03-31 98,9 % 97,2 %
2024-02-29 97,2 % 95,7 %
2024-01-31 97,6 % 96,3 %
 Datum Tjänstepensionsbestånd Övrigt livförsäkringsbestånd
2023-12-31 97,4 % 96,1 %
2022-12-31 89,6 % 89,5 %
2021-12-31 108,2 % 108,3 %
2020-12-31 108,6 % 104,8 %
2019-12-31 108,9 % 103,7 %
2018-12-31 103,9 % 98,3 %
2017-12-31 106,8 % 101,1 %
2016-12-31 107,0 % 101,8 %
2015-12-31 104,5 % 101,3 %

 

Marknadsvärdesanpassning

Om KOVÅ-graden understiger 100 procent sker en marknadsvärdesanpassning vid återköp eller flytt av försäkringskapital. Detta innebär att försäkringens värde minskas eftersom de totala tillgångarna är lägre än försäkringarnas värde.

Datum Tjänstepensionsbestånd Övrig livförsäkringsbestånd
2024-05-08 1 % 3 %
2024-04-08 1 % 3 %
2024-03-07 3 % 4 %
2024-02-08 2 % 4 %
2024-01-10 3 % 4 %
Datum Tjänstepensionsbestånd Övrigt livförsäkringsbestånd
2023-12-07 5 % 5 %
2023-11-07 7 % 8 %
2023-10-09 7 % 8 %
2023-09-07 7 % 7 %
2023-08-17 7 % 8 %
2023-07-07 8 % 8 %
2023-06-08 7 % 7 %
2023-05-08 8 % 9 %
2023-04-11 8 % 8 %
2023-03-07 9 % 9 %
2023-02-07 8 % 9 %
2023-01-10 10 % 10 %
Datum Tjänstepensionsbestånd Övrigt livförsäkringsbestånd
2022-12-07 9 % 9 %
2022-11-07 10 % 10 %
2022-10-07 11 % 11 %
2022-09-07 7 % 7 %