Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Garanterat försäkringsbelopp

I försäkringen finns ett garanterat försäkringsbelopp. Det garanterade beloppet är det som lägst kommer att utbetalas när det är dags för utbetalning från försäkring.

Det garanterade beloppet bildas av den aktuella garantin på varje premie som betalas in till försäkringen, och en viss garantiränta. Har utvecklingen varit bra, så att försäkringens värde är högre än det garanterade beloppet så grundar sig utbetalningen istället på försäkringens värde.

Garantin på inbetalda premier för tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring är för närvarande 100 procent. För kapitalförsäkring är premiegarantin för närvarande 80 procent.