Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Rapportering aktieägarengagemang

Gamla Liv har lagt ut en mycket stor del av den löpande kapitalförvaltningen till SEB. Den outsourcade förvaltningen sker utifrån riktlinjer som Gamla Liv utfärdar, i sin tur grundade på beslut i Gamla Livs styrelse eller Finansdelegation, eller av Gamla Livs vd.

SEB:s uppdrag innefattar att, utifrån Gamla Livs övergripande ställningstaganden, delta i valberedningar och ägardiskussioner, delta och rösta vid bolagsstämmor och att bedriva påverkansarbete. Inom SEB sker arbetet i dessa frågor inom SEB Investment Management AB. Genom att aggregera Gamla Livs innehav med innehav i särskilt SEB-fonder uppnås ett större samlat ägande och därmed bättre möjligheter att påverka. SEB Investment Management AB rapporterar löpande angående arbetet i dessa frågor till Gamla Liv.

Hur arbetet med aktieägarengagemang inom SEB Investment Management AB bedrivs redovisas halvårsvis i en särskild rapport.

Fondbolagets ägarstyrningsrapport juni 2022-juli 2023 (eng) (pdf)