Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Nyckeltal och placering för traditionell försäkring i Gamla Liv

Uppdatering sker kvartalsvis. Notera att uppdateringen inför sista december sker med viss fördröjning och redovisas någon gång under vecka 5–6 året därefter.

Totalt förvaltat kapital: 170,6 mdr kr (per 2023-12-31)

Återbäringsränta:  3 % (från och med 2024-01-01)

Solvensgrad: 283 % (per 2023-12-31)

Kollektiv konsolideringsgrad: 115 % (per 2023-12-31)

Kollektiv konsolideringsgrad

Återbäringsränta

Återbäringsränta: den ränta med vilken försäkringskapitalet växer.

Genomsnitt 2019 – 2023: 6,3 %
Genomsnitt 2014 – 2023: 8,2 %

Återbäringsränta, årssnitt

Totalavkastning

Portföljfördelning (%) per 31 december 2023