Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Gamla Livs styrelse

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, kallat Gamla Liv, driver traditionell livförsäkringsrörelse. Gamla Liv ägs av SEB och Trygg-Stiftelsen.

Bolaget drivs enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att eventuellt överskott i verksamheten återgår till försäkringstagarna. Då Gamla Liv drivs enligt ömsesidiga principer konsolideras inte bolaget i SEB-koncernen.

Gamla Livs styrelse

Gamla Livs styrelse består av sju ledamöter varav en ordförande.

Per Nyberg - ordförande, utsedd av bolagsstämman.
Titel: advokat
Född: 1964

Lars Heikensten, utsedd av Trygg-Stiftelsen
Titel: ekonomie doktor, före detta riksbankschef
Född: 1950
Övriga uppdrag: ordförande i Finanspolitiska rådet och Trygg-Stiftelsen, ledamot i Kommuninvest AB och Stiftelsen Skansen

Björn Fröling, utsedd av Trygg-Stiftelsen
Titel: civilekonom
Född: 1957
Övriga uppdrag: styrelseordförande i AB Industricentralen, vice ordförande i E. Öhman J:or AB, styrelseledamot i E. Öhman J:or Fonder AB, Braganza AB, K. Hartwall Invest Oy AB, Arvid Nordquist HAB, ledamot i Trygg-Stiftelsen

Pia Warnerman, utsedd av bolagsstämman
Titel: Senior Advisor, SEB
Född: 1959
Övriga Uppdrag: Bankomat AB, SEB Life and Pension Holding AB, SEB:s dotterbanker i Estland, Lettland och Litauen, SEB Stiftelsen – Skandinaviska Enskilda Bankens Pensionsstiftelse med flera stiftelser inom SEB-koncernen

Malin Björkmo, utsedd av Trygg-Stiftelsen
Titel: ekonomie licentiat, egen rådgivningsverksamhet
Född: 1962
Övriga uppdrag: Tredje AP-fonden, Handelsbanken Fonder, Lumera, Euro Accident Livförsäkring, Infranode, ledamot i Trygg-Stiftelsen.

Marie Lüning, utsedd av bolagsstämman
Titel: Head of Staff & Regulatory, SEB
Född: 1963

Hans Beyer, utsedd av bolagsstämman
Titel: civilekonom, Chief Sustainability Officer, SEB
Född: 1964
Övriga uppdrag: Stenungsöns Havsbad AB

Ledande befattningshavare

Nils Henriksson - verkställande direktör
Jenny Lichtenstein - riskchef
Martin Larsson - investeringschef
Per Magnusson - chef investeringskontroll och administration
Mårten Ajne - aktuarie
Magnus Ehrenbeck - compliance