Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Våra livslängdsantaganden

När utbetalningarnas storlek ska beräknas använder försäkringsbolagen livslängdsantaganden det vill säga antaganden om hur länge en person förväntas leva.

Antagandena kan skilja sig åt mellan försäkringsbolagen, men även mellan olika produkter och delbestånd.

Fond- och depåförsäkring

För fond- och depåförsäkring förväntas en man som är 65 år idag att bli ca 87 år och en kvinna förväntas bli cirka 89,5 år. I de fall vi använder könsneutrala antaganden det vill säga livslängdsantagandet är detsamma för män och kvinnor, förväntas en 65-åring leva till ca 88,5års ålder. 

Traditionell försäkring

För traditionell försäkring förväntas en man som är 65 år idag att bli cirka 87 år och en kvinna förväntas leva till cirka 89,5 år. I de fall vi använder könsneutrala antaganden det vill säga livslängdsantagandet är detsamma för män och kvinnor, förväntas en 65-åring leva till ca 88,5 års ålder.