Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Fondförsäkring

Fondförsäkring passar både dig som själv vill bestämma hur pengarna ska placeras och dig som hellre vill att någon annan sköter dina fondplaceringar.

Du kan använda en fondförsäkring både som en kapitalförsäkring eller en privat pensionsförsäkring.

Kapitalförsäkring

Om du väljer att placera dina pengar i en fondförsäkring som kapitalförsäkring kan du månadsspara i fonder eller göra enstaka insättningar när du vill. Det passar dig som själv vill välja på vilket sätt du ska placera ditt kapital, har en placeringshorisont på minst 5 år, byter fonder ofta eller som vill styra pengar till en eller flera mottagare, ställa upp villkor för en överföring av pengar till en viss mottagare eller ordna med en inkomstförstärkning samt värdesätter livförsäkringens särskilda egenskaper. Produkten passar dig som själv vill bestämma hur försäkringskapitalet ska placeras och stå för den finansiella risken för utvecklingen av valda placeringar. Du byter fonder på vår internetbank och kan välja fonder ur vårt breda utbud av både egna och externt förvaltade fonder. Utifrån fondutbudet är det också möjligt att välja fonder med underliggande investeringar som främjar hållbarhet och som helt eller delvis gör hållbara investeringar.

Pengarna kan tas ut som ett engångsbelopp eller som löpande utbetalningar, till exempel månadsvis under 5 år.

Om du väljer ett återbetalningsskydd innebär det att ditt sparade kapital går till dina förmånstagare om du skulle avlida innan försäkringen hunnit betalas ut. Förmånstagare kan exempelvis vara dina barn, nuvarande eller före detta make/registrerad partner/sambo och/eller barn till dessa sistnämnda. Du kan ändra förmånstagarförordnande när som helst under försäkringstiden.

Du betalar inga skatter eller avgifter vid fondbyten och behöver inte deklarera för eventuella vinster och förluster.

När du sparar i en kapitalförsäkring betalar du avkastningsskatt som är en schablonskatt. Det innebär att den ska betalas oavsett om du under året har fått någon avkastning på ditt försäkringskapital eller inte. Det är försäkringsbolaget som drar en avgift för avkastningsskatten från ditt försäkringskapital och betalar in den till Skatteverket.

Privat pensionsförsäkring

En fondförsäkring som privat pensionsförsäkring passar dig som vill flytta pensionskapital för att skapa en tydlig överblick samt för näringsidkare och personer som saknar pensionsrätt i sin anställning och vill spara till pension. Produkten passar dig som själv vill bestämma hur försäkringskapitalet ska placeras och stå för den finansiella risken för utvecklingen av valda placeringar. Du byter fonder på vår internetbank och kan välja fonder ur vårt breda utbud av både egna och externt förvaltade fonder. Utifrån fondutbudet är det också möjligt att välja fonder med underliggande investeringar som främjar hållbarhet och som helt eller delvis gör hållbara investeringar.

Du kan ta ut dina pengar tidigast från 55 års ålder och med minst 5 års utbetalningstid.

Om du skulle avlida får de personer som du har valt som förmånstagare, de utbetalningar som du skulle ha fått. Förmånstagare kan exempelvis vara dina barn, nuvarande eller före detta make/registrerad partner/sambo och/eller barn till dessa sistnämnda. Saknas förmånstagare sker ingen utbetalning. Du kan ändra förmånstagarförordnande när som helst under försäkringstiden.

Inga avgifter eller skatter vid fondbyten och ingen deklaration av eventuell vinst eller förlust. Utbetalningar från pensionsförsäkringen beskattas som inkomst av tjänst.