Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Årsredovisningar och rapporter

SEB Pension och Försäkring AB och Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ)

Här hittar du årsredovisningar, årsredogörelser och rapporter om solvens och finansiell ställning för SEB Pension och Försäkring AB och Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ).

Tryckta rapporter kan beställas från P&Finformation@seb.se

Årsredovisningar och rapporter om solvens och finansiell ställning (SFCR)

Livförsäkringsverksamheten

Life är vårt försäkringsbolag som betjänar privatkunder, företag och institutioner med ett komplett spektrum av försäkringslösningar. Inom Asset Management tillhandahåller SEB Life främst fondförsäkringar och traditionella försäkringar för sparande och finansiell säkerhet.